Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 25.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 26.mája o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 25. mája o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom

 

Jún 2019

 

Fatimská sobota 1.júna 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00svätú omšu celebruje a káže Vdp. Miroslav Hafera, kázeň bude na invokáciu „Matka najčistejšia“. Nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 2.júna farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.júna. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.júna. o 11.45 hod..

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (9. júna)- viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Utorok 11. júna o 18.40 / 19.40 v kostole „Modlitby za mier“ - vedie komunita Sant´ Egidio.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (20.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 22.júna o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 23.júna o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 22.júna o 10.00 vysviacka našich novokňazov.

 

Sobota 22.júna večer a nedeľa 23.júna - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac august v sakristii kostola.

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota popoludní-ukončenie výletu podľa potrieb detí v škole). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (28.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Júl 2019

 

Fatimská sobota 6.júla 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P. Peter Fillo SVD, kázeň bude na invokáciu: „Panna Mária-Veža zo slonovej kosti“. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Fatimská sobota 3.augusta 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P.Marek Vaňuš SVD, téma homílie: „Panna Mária - Hviezda ranná“.Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Akcie mimo našej farnosti

Akcie zverejnené Biskupstvom Nitra nájdete na webovom linku:

http://www.biskupstvo-nitra.sk/udalosti/

Ďalšie akcie:

List správnej rady Centra pre rodinu – Nitra svojim sympatizantom

Milí priatelia,

ďakujeme Vám za Vašu podporu, modlitby, pomoc - radi by sme vám týmto listom priblížili, ako funguje naše OZ a poprosili o to, aby ste nás podporovali aj naďalej. 

V Centre pre rodinu – Nitra pracujú 2 zamestnanci na čiastočný úväzok. Financovaní sme z pravidelného daru z biskupstva,  
ktorý v rámci roka pokryje cca 11 mesiacov kompletných nákladov (mzda, odvody, str. lístky) na jedno čiastočné pracovné miesto. 

Taktiež máme k dispozícii za symbolický poplatok kanceláriu, za čo sme veľmi vďační.
Všetky ostatné náklady na prevádzku a aktivity pokrývame z príspevkov od našich sympatizantov, z  projektov
(tu len minimálne, na prevádzku sa takmer žiaden  nedá použiť)  a z 2%.
Uvedieme príklad: stolička na ktorej sedíme, počítač na ktorom pracujeme, auto a benzín, ktoré používame, hygienické, kancelárske a iné spotrebné materiály,
hala, telekomunikačné náklady, kancelársky nábytok, elektronika, internet, stravné lístky, ale napríklad aj školenie pre nás samotných sú typy nákladov, ktoré projektovo pokryjeme len veľmi ťažko.
Zdarný priebeh takmer všetkých aktivít, ktoré robíme, sú okrem Božej milosti závislé predovšetkým od ochoty, času, podpory dobrovoľníkov, členov a sympatizantov.    

Predseda s manželkou sú  tiež dobrovoľníkmi :). 

Náš  slogan znie „ Šťastná rodina nie je samozrejmosť", čím chceme vyjadriť, že sme si vedomí, že dobré vzťahy a funkčnosť rodiny treba podporovať  všetkými dostupnými prostriedkami, najmä prevenciou.  Z nich robíme to, čo pokladáme za dôležité a čo ľudsky i profesne zvládame :). Chceme našou činnosťou upozorniť na fakt, že bez budovania vzťahov, komunity navzájom si pomáhajúcich rodín, bez obety a vyššieho cieľa sa dopredu veľmi pohnúť nedá... 

Aktivity CPR môžete sledovať na webe www.centrumprerodinu.sk, resp. na našom  facebooku.

V tomto liste by sme vás radi konkrétne  informovali o výške  finančnej sociálnej pomoci, ktorá sa dala uskutočniť len vďaka vám :)

V roku 2018 sme s Vašou pomocou priebežne  (čiže okrem výťažku z  jarmoku a adventných vencov) mohli sociálne pomáhať nasledovne:

 • z účtu CPR, resp. vo forme stravných lístkov, či v hotovosti sme pomohli v sume 2170€ jednotlivcom/organizáciám/rodinám v 27 prípadoch.
 • na  sociálny účet  nášho predsedu ku koncu roka 2018 pravidelne mesačne prispievalo 20 jednotlivcov/rodín pre 10 príjemcov pomoci,  príjemcovia spolu  obdržali 3798€.
 • pravidelné mesačné príspevky na účet CPR od fyzických osôb, ktoré môžeme ľubovoľne použiť  na našu činnosť predstavujú 124€ , z toho 40% tvorí 1 príspevok.
 • POZOR, kvôli šetreniu prostriedkov RUŠÍME účet v Prima banke, a preto prosíme platby realizovať na VUB BANKOVÉ SPOJENIE

Pán Boh odmeň????

 V  behu rokov, vybavovania našich akcií pre rodiny  a zabezpečovaní celkovej prevádzky nášho OZ sme žiaľ zanedbali našu členskú základňu. Oslovili sme 53 už prihlásených členov s prosbou o obnovenie členstva,  a týmto si dovoľujeme osloviť aj vás, ktorí sympatizujete s našou činnosťou,  aby ste sa za nášho člena prihlásili. Bolo by pre nás veľký povzbudením, keby sme cítili, že reálne za našou činnosťou stoja živí ľudia, ktorí dôverujú v to čo robíme, a vnímajú to ako prínos:). Ďakujeme:) Členský príspevok je minimálne 10€/osoba/rok.

Všetky informácie, aj prihlášku nájdete tu:

AKO SA STAŤ ČLENOM Centrum pre rodinu - Nitra

 

Taktiež povzbudzujeme podporiť nás napríklad príspevkom 2% 

AKO PRISPIEŤ 2%,

 

prihlásením sa do našej dobrovoľníckej databázy 

PRIHLÁŠKA DO DATABÁZY DOBROVOĽNÍKOV CPR

 

pravidelným príspevkom, ktorý je trošku istejšou zárukou, že budeme môcť fungovať:

PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK Centrum pre rodinu - Nitra

 

alebo pravidelným príspevkom na Konto sociálnej pomoci :

KONTO POMOCI

Taktiež sme veľmi vďační za vaše modlitby.Na záver si ešte dovoľujeme informovať,

že Vierka sa stala od januára členkou Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia

a Dobroslava bola prijatá za laickú členku Rady pre rodinu KBS za nitriansku diecézu.

 

Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a trpezlivosť pri čítaní. Na prezidentskú kampaň v štýle nedeľných rezňov či boja so skládkou síce nemáme, 

ale pevne dúfame, že sme u tých z vás, v  ktorých drieme túžba nejak nás podporiť, prebudili silu konkrétne konať. ☺

 

 Buďte požehnaní, vážime si vás a ďakujeme vám

 

Július Jenis

Dobroslava Baranová 0903 468 697

 

Viera Čanigová 0903 982 012

 

www.centrumprerodinu.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.