Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Po, Ut, Št, Pia,:
9.00-13.00
Streda:
14.00-18.00
 
Kancelária:
Tel. 037 / 77 694 34
nitrakalvaria@svd.sk
 

Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

Tel.: 0903 809 629

 

Kapláni:
P. Tomáš Gerboc SVD
(predkrstná príprava rodičov a krsty detí)

Tel.: 0904 738 966

 

P. Milan Toman SVD

Tel.: 0903 809 633
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"
 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici:
Tel.: 0903 809 624

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande", príprava snúbencov a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

Štvrtok 25. januára 2018 o 19.00 v aule Misijného domu:

„Smiechom k lepšiemu manželstvu“ – 4.diel seriálu Marka Gungora o krásach i strastiach manželstva -viď plagát v sekcii „Nástenka“.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 27.-28. januára 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Február

 

1. februára o 15.00 hod. (štvrtok) - 4.februára 13.00  hod. (nedeľa) 2018 duchovná obnova pre exercitantov v maďarskom jazyku pod vedením P.Grzegorza Burbelu SVD z Budapešti.

Téma duch. obnovy: Božie milosrdenstvo a sviatosť zmierenia (o jednotlivých častiach sv.spovede).

V rámci obnovy bude vo štvrtok, piatok a sobotu prístupná pre verejnosť o 15.00 v kostole pobožnosťo 16.00 sv.omša s tematickou kázňou. Prihlasovanie na ubytovanie (30 miest) u p.Šlosárovej, tel. 0905 269 004, email: emilia.slosarova@svd.sk. Cena za ubytovanie a jedlo: 17,-€ x 3 dni = 51,-€ ( pre 2-3 osoby v izbe) / 57,-€ na 3 dni ( pre 1 osobu v izbe). Je možné objednať si tiež obed vo štvrtok 1. marca.

 

Fatimská sobota 3.februára 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje a káže P. Igor Kráľ SVD-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Kalvárska ľudová veselica v sobotu 3. februára 2018 o 19.00 v aule Misijného domu.


Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 19. februára 2018 o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu. Stretnutie je určené pre ženy (26-38 rokov) a mužov (28–40 rokov). Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte v kostole alebo na stránkach: katRande.org a Výveska.sk. Viac tiež v sekcii „Farské spoločenstvá/zoznamka katRande“.

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 24. februára 2018 od 10.00 do 15.30 v kňazskom seminári v Nitre

 

Marec

 

Fatimská sobota

3.marca 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Duchovná obnova farnosti v pôstnom obodbí:

stredu 7.marca a vo štvrtok 8.marca:

O 17.45 úvodný videoklip k tematickej kázni počas sv.omše o 18.00,

po sv. omši bude pobožnosť.

 

Obnova pokračuje v piatok a sobotu akciou:

"24 hodín pre Pána"-piatok 9.marca 2018 od 12.00 hod.-sobota 10.marca do 12.00 hod.

Program bude spresnený na plagáte.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 17.-18. marca 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Apríl

 

Fatimská sobota

7.apríla 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Máj

 

Fatimská sobota

5.mája 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje a káže Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“
 

Púť maďarských veriacich v piatok 11. mája 2018: o 15.00 Eucharistická poklona a pobožnosť, 16.00 sv.omša

 

Príprava snúbencov na manželstvo 26.-27. mája 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"


Jún


Júl

 

August

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 18.-19. augusta 2018

 

September

 

Farský deň na Kalvárii v nedeľu 9.septembra: 15.00 pobožnosť v kostole, o 15.30 priateľský futbalový zápas, nasleduje agapé. (Rezervný termín farského dňa v prípade zlého počasia je ďalšia nedeľa 16. septembra.)

 

Príprava snúbencov na manželstvo 29.-30. septembra 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Október

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

 

Tolerancia v kostole

Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko chutí. Do istej miery to platí tiež o kostole a o tom, čo sa v kostole deje. Niekomu sa páči typický barokový, bohato vyzdobený chrám, iný uprednostní jednoduchú strohosť. Podobne nájdeme kresťanov, ktorí vyhľadávajú pri bohoslužbách chrámovú hudbu na vysokej umeleckej úrovni, a sú i veriaci, ktorí sa tešia, že v kostole bude recitovaná sv. omša bez spevu, pretože hluku a hudby ku nim od susedov denne dolieha priveľa.

Kostol je z tohto pohľadu miestom, kde zaznievajú zvuky, ktoré viac-menej očakávame a dajú sa predvídať. Či už je to ranná  bohoslužba bez spevu alebo nedeľná svätá omša so spevom mládežníckeho zboru.

Pri všetkej snahe o dôstojné slúženie svätej omše nastanú situácie, nad ktorými sa i my kňazi s chuťou (v danej chvíli alebo dodatočne) zasmejeme:  keď mi napr. počas kázne zazvoní vo vrecku telefón práve vo chvíli, keď už-už chcem vystihnúť hlavnú pointu kázne, či „zaklincovať“ ju dojímavým príbehom. Smola. Ešte, že to veriaci pochopili a úprimne sa zasmiali. Veď i náš pán farár žije v uponáhľanej dobe...

Pravdepodobne ťažšie však celý kostol znáša, keď niekomu mobil v taške či vo vrecku vytrvalo vyzváňa a on má pocit, že to určite zvoní jeho susedovi: mne nie, ja sa práve modlím... A tu sa dostávame ku koreňu veci: Kde je tá hranica, po ktorú sme schopní v kostole s pochopením zniesť všeličo, mávnuť nad tým rukou a usmiať sa, a kde nás to už znepokojí a z celej svätej omše odchádzame domov skôr rozladení a ani nedeľný dobrý obed to nenapraví?

Zdá sa, že rušivé momenty v kostole doliehajú na kňaza s rovnakou intenzitou, ako na prítomných veriacich. Kňaz však musí byť decentný, pretože pri bohoslužbe reprezentuje Pána Ježiša. Ktosi to výstižne pomenoval, že kňaz je „maskotom“ Ježiša Krista. A mnohí by boli azda až zhrození, keby kňaz ukázal tú tvár Ježiša, keď vyháňal kupcov s chrámu... Na druhej strane, veriacim neraz odľahne, keď kňaz dokáže v pomerne vypätej situácii slušne, ale pritom jasne upozorniť, že musíme brať ohľad aj na ostatných v kostole.

 

Ako je to s toleranciou detí v kostole? Majú deti chodiť do kostola? A ako vnímať ich prítomnosť a správanie počas sv. omše? Ako by mali rodičia detí tolerovať iných veriacich v kostole? V nasledujúcich riadkoch budeme spoločne hľadať odpovede na otázky súvisiace s touto témou.

Katechizmus nám v rámci výkladu štvrtého Božieho prikázania hovorí: „Rodičia majú svoje deti od najútlejšieho detstva zapájať do života Cirkvi" (KKC 2225), je poslaním rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí (KKC 2226) a „Farnosť je eucharistické spoločenstvo a srdce liturgického života kresťanských rodín; osobitne vhodným miestom na katechézu detí i rodičov" (KKC 2226).

Názor Cirkvi na deti v kostole je zrejmý, dôležité však je, ako deti začleniť do pastorácie a liturgie.

 

·         - Existujú názory, že deti by sme mali privádzať do kostola okolo ich 3.roku života, kedy si začínajú uvedomovať, čo sa na sv. omši deje, skôr to aj tak nemá zmysel...

Zoznamovanie sa detí s ich duchovnou rodinou bez prítomnosti kompletnej fyzickej rodiny nie je pravdepodobne správne. Rodičia a deti by mali prichádzať do kostola spolu. Keby mali rodičia zostávať s malými deťmi doma, pri výchove viacerých detí by rodina nešla spolu do kostola aj niekoľko rokov. Je milé, keď na sv. prijímanie prichádza mamička so spiacim dieťaťom v náručí a o rok malého brata alebo sestru privádzajú k oltáru na požehnanie jeho starší súrodenci... Prítomnosť detí na sv. omšiach má svoje opodstatnenie; je potrebné uvedomiť si, že deti predstavujú ďalšiu generáciu veriacich v kostole.

 

·         - Sv. omša deti nie vždy baví...rady sa prechádzajú, behajú, jedia, pijú, hrajú sa...

Treba ich však viesť k tomu, že kostol nie je ihrisko. Rodič má vychovávať aj v kostole - dieťa môže pevne zovrieť, alebo prísne sa naň pozrieť. Niekedy väčší rozruch narobí rodič, ktorý stráca kontrolu nad svojím dieťaťom, napr. keď naháňa po kostole svoje dieťa. Dieťaťu sa táto hra zväčša zapáči a chce ju opakovať, naopak rodiča situácia ešte viac znepokojí a ostatných veriacich ešte viac vyruší. Ak sa dieťa rozhliada po kostole a rodič ho v tichosti nenápadne pozoruje, po chvíli sa bude chcieť samo k nemu vrátiť. Ak dieťa prežíva fázu behu, možno ho počas najdôležitejších častí sv. omše (napr. Evanjelium, premenenie), držať na rukách a vysvetľovať mu.

Mnohí zastávajú názor, že jedlo, pitie a hračky do kostola nepatria. Pred sv. omšou by mal rodič zabezpečiť, aby dieťa do kostola neprichádzalo hladné a smädné a nemalo potrebu v kostole jesť. Ideálne je, ak svoje dieťa na „ukľudňováky“ (piškóty, paličky, cukríky) v kostole nikdy nenaučíme, no ak sa v maminej taške batoliat nájdu, jedného dňa ich treba zabudnúť doma. Veľkú rolu tu zohráva aj vek dieťaťa. Pri deťoch do veku 2,5-3 roky, najmä pokiaľ sú  prirodzene temperamentné, môžu drobnosti na jedenie výrazne pomôcť k pokojnejšiemu prežitiu sv. omše. Sú situácie, kedy je lepšie, ak dieťa niečo v tichosti konzumuje a rodičia i ostatní veriaci môžu nerušene prežívať liturgiu, ako  ho nespokojné  a plačúce vyviesť z kostola a stráviť s ním dlhší čas vonku, kým sa upokojí. Rodič z takejto omše veľa nemá  a i ostatní sú takto viac rušení.  K deťom starším ako 4 roky už jedlo na sv. omši naozaj nepatrí.

Za povšimnutie stojí aj žuvačka v ústach  a to nie len v detských. Aj keď sa  v spoločnosti  toleruje tzv. spoločenské žutie žuvačky, existujú miesta, kde nepatrí. K nim patrí aj kostol.  

Mnoho detí prichádza do kostola s hračkami. Rodič by mal byť výber limitovať: autíčka, traktory  a podobné hračky vydávajúce zvuky ľudí v kostole vyrušujú, lepšou voľbou sú hračky mäkké, ktoré ani po páde na zem nerobia hluk; najlepšou alternatívou sú knižky s napr. biblickou tematikou. Deti si knižky rady čítajú a prezerajú.

 

·         - Moje dieťa je už staršie a ešte stále vymýšľa...

Ak dieťa neobsedí v lavici, zoberme ho do časti vyhradenej pre deti, alebo ak takouto časťou kostol nedisponuje, do prednej časti kostola. Ak bude vidieť, čo sa na oltári deje, sv. omša ho viac zaujme. Dieťa je zvedavé a mnohým veciam v kostole najskôr nerozumie. Je správne, ak dieťaťu odpovedáme na jeho otázky týkajúce sa sv. omše aj počas nej, ale šeptom, aby sme druhých nevyrušovali. Ak dieťa (5-6 rokov) stále vyrušuje rodiča napr. zbytočnými otázkami a požiadavkami, ponúknime mu, aby sa aktívne zapojilo do sv. omše, napr. miništrovaním, spievaním v zbore, alebo čítaním prosieb. Deti sa v daných situáciách a pri iných ľuďoch správajú úplne inak ako pri rodičoch, majú pocit zodpovednosti a cítia, že ich služba je potrebná.

 

·         - Dieťa plače...

Ak má dieťa zlý deň, padne, udrie sa a začne usedavo plakať a zdá sa, že plač bude trvať dlhšie, zoberme ho von. Po chvíli sa upokojí a do kostola sa  môžeme po chvíli opäť vrátiť. Ostatní ľudia v kostole sa môžu ďalej aktívne zapájať do sv. omše.

 

Sv. omša je aj pre rodiča niekedy boj (vždy sa pred odchodom do kostola niečo stane, meškáme, nevieme sa sústrediť, dieťa v noci zle spalo, je omrnčané...). Treba si uvedomiť, že do kostola chodíme preto, aby sme ďakovali a prosili, spolu s našimi deťmi. Aby sme si zo sv. omše priniesli domov myšlienku, ktorá sa dotkla nášho srdca a s ktorou chceme prežiť nasledujúci týždeň. Deti rýchlo rastú a o pár rokov sa ich správanie a vnímanie sv. omše zmení. Deti kopírujú správanie dospelých a teda predpokladajme, že o pár rokov sa budú správať ako my. Kým sú ešte deťmi, treba im sv. omšu priblížiť vzhľadom na  ich vek, temperament a individuálne potreby a tolerovať ich správanie.

Uvedomme si aj ďalší aspekt: do kostola prichádzajú aj ľudia, ktorí v ňom hľadajú pokoj a ticho. V dnešnej ultra-rýchlej  a hlučnej dobe chcú rozmýšľať, rozjímať a kontemplovať a neadekvátne správanie detí ich môže vyrušovať. Nechajme im priestor pre pokoj, ktorý chcú v kostole nájsť. Buďme vďační za milé situácie, kedy naše deti spievajú, tancujú, recitujú modlitby a oni sa na ne usmievajú. Naopak, vyhýbajme sa situáciám, kedy vyrušujúce správanie dieťaťa upriamuje pozornosť viacerých...Uvedomme si, že za správanie dieťaťa stále nesie zodpovednosť jeho rodič. Učme sa láske a tolerancii, aby boli sv. omše duchovným prínosom pre všetkých zúčastnených.

Ak máte v rodine malé deti, ktoré ešte nedokážu vnímať bežnú sv. omšu, vyskúšajte alternatívu adekvátnejšiu veku a temperamentu detí. Naša farnosť už dlhé roky poskytuje príležitosť nedeľných sv. omší s účasťou detí (tzv. detských omší). Zúčastňujú sa ich deti od najútlejšieho veku spolu s rodičmi a starými rodičmi, mnohokrát aj dospelí bez detí. Deti spievajú, chlapci miništrujú, tínedžeri hrajú v zbore, deti sa zapájajú do interaktívnych katechéz, hier, scénok, ktoré vysvetľujú Božie slovo jazykom detí. Sv. omše sú primárne určené deťom, no v každom príhovore kňaz ponúkne zopár myšlienok pre dospelých... Pre rodiny s deťmi sú tieto sv. omše ideálne.

(js, kw, mb)

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda nie sú  v prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.