Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Marec 2019

 

O milosti získania úplných odpustkov vykonaním si krížovej cesty v Pôstnom období - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

O milosti získania úplných odpustkov každý piatok v Pôstnom období - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 23.marca o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 24.marca o 11.45 hod..

 

Príprava snúbencov na manželstvo 23. a 24. marca 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Sobota 23. marca o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom.

 

Od piatka 29.marca od 12.00 hod. do soboty 30.marca 12.00 hod. bude akcia „24 hodín pre Pána“.

 

Sobota 30.marca večer a nedeľa 31.marca - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac máj v sakristii kostola.

 

Apríl 2019

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 13.apríla o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 14.apríla o 11.45 hod..

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 27.apríla. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 28.apríla o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)


Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 4. a 5. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

 

Jún 2019

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota-sobota). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

Júl 2019

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Summit o ochrane neplnoletých pred sexuálnym zneužívaním 21.-24.2019

Niekoľko postrehov dokresľujúcich celú šírku tohto fenoménu nájdete v nasledujúcich článkoch:

Prvotným informáciám o zneužívaní v cirkvi som neveril

- rozhovor s účastníkom summitu, saleziánom a apoštolským prefektom Azerbajdžanu Vladimírom Feketem:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/41075/prvotnym-informaciam-o-zneuzivani-v-cirkvi-som-neveril

 

Ochrana nezletilých. Před čím?

„... Rozsah této morbidity ukazuje snad jediná organizace, která na světě bojuje proti pohlavnímu zneužívání dětí ... podáváním konkrétních trestních oznámení ... italská církevní organizace, zvaná METER, jejíž aktivitu nejednou veřejně podpořil papež, každodoročně dokumentuje a dodává policii adresy internetových providerů, kteří tento odporný obchod umožňují. V roce 2017 to byly dva miliony fotek a milion videí, což bylo dvakrát více než v roce 2016. Mlčení a pasivní spoluúčast webových kolosů i mnoha států, kteří nemají ani příslušnou trestní legislativu, je zneklidňující...“:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28984

 

Sexuální zneužívání dětí narůstá za ohromujícího mlčení a lhostejnosti

Hrůzu nahání pedopornografické seriály, ve kterých je nafoceno 300, 400 až 500 dětí najednou, což znamená, že za sexuálním zneužíváním stojí dobře fungující organizace.:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=21464

 

K diskusi o pohlavním zneužívání

„...V roce 2008 bylo ve Spojených státech zaznamenáno 62 000 zločinů zneužívání nezletilých, avšak pachatelů z řad katolických kněží je tak málo, že jako samostatná skupina ani nebyla vzata v potaz....“:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=12654

viď tiež:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=12641

 

Irská státní televize se musela omluvit za pomluvu kněze ze sexuálního zneužívání

Viac o „honbe na čarodejnice“ v tomto kontexte na:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=15625

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.