Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Po, Ut, Št, Pia,:
9.00-13.00
Streda:
14.00-18.00
 
Kancelária:
Tel. 037 / 77 694 34
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

Tel.: 0903 809 629

 

Kapláni:
P. Tomáš Gerboc SVD
(predkrstná príprava rodičov a krsty detí)

Tel.: 0904 738 966

 

P. Milan Toman SVD

Tel.: 0903 809 633
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"
 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici:
Tel.: 0903 809 624

Najbližšie akcie

Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 16. októbra o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu.

 

Manželské večery (4/8) vo štvrtok 19.októbra o 18.30

 

Piatok 20. októbra o 18.00 sv. omša za účasti mladých "Mládežka".

 

Manželské večery (5/8) vo štvrtok 26.októbra o 18.30

 

Manželské večery (6/8) vo štvrtok 2.novembra o 18.30

 
Piatok 3. novembra o 18.00 sv. omša za účasti mladých "Mládežka".

 

Fatimská sobota 4.novembra 2017: o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje a káže ICDr. Michal Rajec, PhD., súdny vikár nitrianskej diecézy - viac v sekcii „Fatimské soboty“


Manželské večery (7/8) vo štvrtok 9.novembra o 18.30

 

Manželské večery (8/8) vo štvrtok 16.novembra o 18.30

 

Piatok 17. novembra o 18.00 sv. omša za účasti mladých "Mládežka".

 

Duchovná obnova pre mužov 17.-19. novembra 2017 v Terchovej. Program pripravilo spoločenstvo z o.z. PreRodiny v Bratislave (www.PreRodiny.sk). Prihlasovanie a info na farskej emailovej adrese: nitrakalvaria@svd.sk. Pozri plagát v sekcii „Nástenka“

 

Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry 17.–19. novembra 2017 na Donovaloch.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 24.-26. novembra 2017 (piatok až nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Fatimská sobota 2.decembra 2017: o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje páter provinciál Pavol Kruták SVD-viac v sekcii „Fatimské soboty“


Púť maďarských veriacich v piatok 8.decembra 2017: o 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva a eucharistická poklona,16.00 sv.omšu celebruje J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.          Po sv.omši bude v aule Misijného domu agapé (pohostenie zo špecialít od našich gazdiniek)

 

 

 

Rok 2018:

 

 

Príprava snúbencov na manželstvo 26.-28. januára 2018 (piatok až nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Fatimská sobota 3.februára 2018:

o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša-viac v sekcii „Fatimské soboty“

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 24. februára 2018 od 10.00 do 15.30 v kňazskom seminári v Nitre

 

1. marca o 15.00 hod. (štvrtok) - 4.marca 13.00  hod. (nedeľa) 2018 duchovná obnova pre exercitantov v maďarskom jazyku pod vedením P.Grzegorza Burbelu SVD z Budapešti. V rámci obnovy bude vo štvrtok, piatok a sobotu prístupná pre verejnosť o 15.00 v kostole pobožnosťo 16.00 sv.omša s tematickou kázňou. Prihlasovanie na ubytovanie (30 miest) u p.Šlosárovej, tel. 0905 269 004, email: emilia.slosarova@svd.sk. Cena 51 / 57,-€ (2-3 osoby / 1 osoba v izbe). Je možné objednať si tiež obed vo štvrtok 1. marca.

 

Fatimská sobota

3.marca 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-viac v sekcii „Fatimské soboty“

 

"24 hodín pre Pána"-piatok 9.marca 2018 od 12.00 hod.-sobota 10.marca do 12.00 hod.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 16.-18. marca 2018 (piatok až nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Fatimská sobota

7.apríla 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-viac v sekcii „Fatimské soboty“

 

Fatimská sobota

5.mája 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-viac v sekcii „Fatimské soboty“

 

Púť maďarských veriacich v piatok 11. mája 2018: o 15.00 Eucharistická poklona a ruženec, 16.00 sv.omša


Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 18.-19. augusta 2018

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

Čo sú odpustky a možnosti ich získania

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. úplné (plnomocné) odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

 

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

- vzbudiť si úmysel získať odpustky

- pristúpiť k sviatosti zmierenia

- vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)

- prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)

- pomodliť sa modlitbu za Svätého Otca a na jeho úmysel (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)

- vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?
Každý sám pre seba.

Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

 

Kedy môžeme úplné odpustky získať?
Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku, na púti a podobne.

 

Pravidelné možnosti získania odpustkov pre seba podľa schémy

Deň / Určený skutok:

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) / Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) / Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
Každý piatok v pôste / Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“
Zelený štvrtok / Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
Veľký piatok / Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
Veľkonočná vigília (vzkriesenie) / Obnovenie krstných sľubov

Výročný deň krstu osoby / Obnovenie krstných sľubov

Zoslanie Ducha Svätého / Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi / Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu
Porciunkula – 2. augusta / Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola, baziliky minor alebo katedráleho chrámu spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
Každý deň v októbri / Modlitba ruženca v kostole, v kaplnke alebo v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
Nedeľa Krista Kráľa / Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
31. decembra / Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

 

Niektoré ďalšie možnosti získania odpustkov pre seba:

 

Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva / Platné na území Slovenska, obvykle sa modlí o 15.00 hod. (Dekrét Apoštolskej penitenciárie č.393/17/I. s účinnosťou odo dňa 1. júna 2017)

Návšteva farského kostola / Návšteva v deň patróna kostola, modlitba Otčenáš a Verím v Boha.

Nábožné prijatie pápežského požehnania "Urbi et Orbi" / Aj prostredníctvom televízie alebo rozhlasu. Toto neplatí o požehnaní, reprodukovanom z filmu a zo zvukového záznamu.

Farské ľudové misie alebo duchovné cvičenia / Účasť a vypočutie si série kázní a prítomnosť na ich slávnostnom zakončení

Slávnosť prvého svätého prijímania / Osoba prvoprijímajúceho/-ej a všetci, ktorí sú prítomní na tejto slávnosti

Prvá omša novokňaza / Nábožná účasť

Nábožná poklona pred Najsvätejšiou Sviatosťou / Aspoň pol hodiny

Nábožné čítanie Svätého Písma s úctou k Božiemu slovu / Aspoň pol hodiny

Pravidelné možnosti získania odpustkov len pre duše v očistci, teda v jeden deň pre jednu konkrétnu osobu v očistci:

1.-8. novembra / Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
2. novembra / Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a vyznanie viery (Verím v Boha)

Kiež nám toto vysvetlenie o odpustkoch slúži ako pozvanie k osobnému obráteniu a aby sme sa upevnili v nábožnosti.

O odpustkoch úplných i čiastočných podrobne hovorí tzv. Enchiridon odpustkov, ďalej Direktórium na omše a liturgiu hodín, a informácie sú tiež na viacerých webových stránkach.

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv.Alžbety a sv.Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv.Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv.Medarda-poliklinika sv.Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda nie sú  v prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše.

Copyright © 2013 HAD Company.