Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria@svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"


Október


Púť maďarských veriacich v piatok 12. októbra 2018: o 15.00 eucharistická poklona a pobožnosť, o 16.00 sv.omša, celebruje Vdp. Peter Hegyi, kaplán vo farnosti Veľký Cetín.

 

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 13.októbra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 14.októbra o 11.45 hod..

 

Mužom, ktorí majú záujem o púť do Medžugorja, ponúkame takúto púť v malej skupine 9 osôb budúci týždeň od stredy 17. októbra do pondelka 22. októbra.  Cena je 180,- Eur a prihlásiť sa možno u pána Eugena Guldána, tel.: 0903 708 110.

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 27.októbra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 28.októbra o 11.45 hod..

 

November

 

Fatimská sobota 3.novembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, uctenie si relikvie krvi pápeža sv. Jána Pavla II. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

 

Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 5.novembra 2018 o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu. Stretnutie je určené pre ženy (26-38 rokov) a mužov (28–40 rokov). Viac na stránkach: katRande.org a Výveska.sk. Viac tiež v sekcii „Farské spoločenstvá/zoznamka katRande“.

 

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 10.novembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 11.novembra o 11.45 hod..

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 24.novembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 25.novembra o 11.45 hod..

 

December

 

Fatimská sobota 1.decembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, celebruje a káže Mons. Štefan Vallo. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.decembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.decembra o 11.45 hod..

Združenie kresťanských seniorov - hlavné ciele

Združenie kresťanských seniorov (ZKS) motivuje seniorov k tomu, aby sa aktívne zapájali do spoločenského života,vyjadrovali sa k spoločenským problémom a ich riešeniam. Ďalej ich vyzýva k tomu, aby aj napriek svojim problémom žili tvorivo, radostne a plnohodnotne, aby rozvíjali medzigeneračnú spoluprácu a radostný život viacgeneračných rodín.

 

Regionálne kluby ZKS fungujú na báze neformálnych stretnutí osôb, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty. Svojim členom ponúkajú prednášky a semináre, besedy so zaujímavými ľuďmi, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy kultúrnych a športových podujatí a turistiku, ďalej kurzy informačnej a gramotnosti a komunikácie na Internete a samozrejme posedenia pri hudbe, speve a umeleckom prednese.

 

ZKS vydáva 3 - 4 krát ročne časopis Generácie o medzigeneračnej spolupráci a solidarite (50 strán s farebnými fotografiami), ktorý bezplatne distribuuje hlavne členom klubu.

 

ZSK od svojho založenia v roku 1995 pracuje v 75 kluboch po celom Slovensku a má dobré medzinárodné kontakty. Je aktívnym a uznávaným členom Európskej únie seniorov medzi jej 35 organizáciami z 26 štátov. Momentálnym predsedom ZKS Slovenska je Dr. Jozef Mikloško.

ZKS v Nitre pracuje pod vedením predsedníčky Mgr. Marty Kočajdovej, ktorá vedie klub od roku 2007. Za jej činnosť ju minister práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richter v roku 2017 ocenil ďakovným listom za vynikajúce výsledky. V ďakovnom liste sa píše: ”Je vynikajúcou organizátorkou,obetavou dobrovoľníčkou a tvorkyňou programu v klube. Za jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky sa zvýšil počet členov klubu takmer trojnásobne.”

Prepojenie centrály ZKS v Bratislave s Nitrou zabezpečuje člen Ústredia ZKS Ing. Ján Valent.

 

Klub ZSK v Nitre na Kalvárii funguje vďaka ústretovosti P. Poláčika, P. Strečku a P. Krutáka, ktorým týmto srdečne ďakujeme.

 

Členovia sa už teraz tešia na akcie, ktoré ich tento rok čakajú. Ak sa chcete k nám pridať, budeme sa tešiť.

 

Spracovala: Mgr. Marta Kočajdová

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda budú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nebudú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.