Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 25.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 26.mája o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 25. mája o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom

 

Jún 2019

 

Fatimská sobota 1.júna 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00svätú omšu celebruje a káže Vdp. Miroslav Hafera, kázeň bude na invokáciu „Matka najčistejšia“. Nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 2.júna farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.júna. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.júna. o 11.45 hod..

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (9. júna)- viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Utorok 11. júna o 18.40 / 19.40 v kostole „Modlitby za mier“ - vedie komunita Sant´ Egidio.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (20.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 22.júna o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 23.júna o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 22.júna o 10.00 vysviacka našich novokňazov.

 

Sobota 22.júna večer a nedeľa 23.júna - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac august v sakristii kostola.

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota popoludní-ukončenie výletu podľa potrieb detí v škole). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (28.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Júl 2019

 

Fatimská sobota 6.júla 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P. Peter Fillo SVD, kázeň bude na invokáciu: „Panna Mária-Veža zo slonovej kosti“. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Fatimská sobota 3.augusta 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P.Marek Vaňuš SVD, téma homílie: „Panna Mária - Hviezda ranná“.Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Manželské večery na Kalvárii

Informatívny článok z farského časopisu Kalvárske hlasy z decembra 2017:

Na jeseň 2017 sa prvýkrát na Kalvárii realizoval populárny kurz s názvom Manželské večery. Jeho hlavným cieľom je pomôcť manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz je  príležitosťou stráviť čas spolu, zaoberať sa dôležitými otázkami manželstva a osvojovať si dôležité stratégie v komunikácii medzi partnermi. Manželské večery tvorí 8 stretnutí na témy, s ktorými v manželstve  „bojuje“ pravdepodobne každý pár: budovanie pevných základov, umenie komunikácie, konflikty a ich riešenie, odpustenie, rodičia a svokrovci, sex, láska a pravé hodnoty dobrého manželstva. Každý večer začína spoločnou večerou, pokračuje vysvetľovaním témy, pričom ponúka priestor na cvičenia a rozhovor medzi partnermi. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, manželia sa na dané témy rozprávajú výhradne len medzi sebou.

Kurz pravdepodobne zarezonoval vo všetkých 10 pároch, ktoré sa ho zúčastnili. Zistili, že na manželstve sa stále dá niečo vylepšovať, veci treba správne pomenovať, uvedomiť si ich a chcieť ich zmeniť. Čo im Manželské večery konkrétne dali? Aké mali z kurzu dojmy?

 

Manželské večery nám dali čas pre manželstvo. Mali sme dve hodiny iba jeden pre druhého, bez mobilov, televízie a počítača. V našom 31-ročnom manželskom vzťahu sa zlepšila komunikácia. Viac sme si uvedomili potreby toho druhého, čím sa zmenil uhol pohľadu na každodenné veci.

manželia Sarvašoví

 

Prvým prínosom MV pre naše manželstvo je, že niektoré problémy vieme vykomunikovať nekonfliktným a láskavým spôsobom. Ďalej krásne ponaučenie, že z maličkostí sa tvoria veľké veci. V manželstve nemôžem meniť partnera na ideál, musím začať LEN a LEN od seba. Ak sa obaja budeme snažiť ulahodiť druhému v drobnostiach, ktoré ho potešia, naše manželstvo bude rásť aj po mnohých rokoch.

Tretím poučením Manželských večerov je, že šťastné manželstvo je  „drina“ a treba si ho zaslúžiť. Dôležité je denne sa za partnera a manželstvo modliť a mať spoločný vrúcny vzťah k Bohu. Treba hovoriť „jazykom lásky svojho  partnera“, nie „jazykom lásky seba“. Je to veľká výzva, tak nám Pán Boh pomáhaj!

manželia Vörösoví

 

Sme veľmi radi, že sme mohli chodiť na Manželské večery. V príjemnom prostredí, kde sme boli jeden pre druhého sme sa mohli medzi sebou nerušene rozprávať. Každý jeden večer bol pre nás užitočný a dal nám „návod“ na riešenie rozličných manželských situácií. Je to investícia do nášho vzťahu, aj keď prídu horšie časy. Navyše, keď všade okolo je toľko rozpadnutých manželstiev...

manželia Šimkoví

 

Manželskými večermi sme boli príjemne prekvapení. Kurz viedol manželský pár, ktorý mal s témami evidentne bohaté skúsenosti. Všetko bolo podané taktne, s primeranou dávkou láskavého humoru a ilustrované  množstvom rôznych životných príbehov. Páčil sa nám vytvorený priestor na tiché rozhovory medzi nami, keď sme pri svetle sviečok a ponorení v príjemnej hudbe mohli svojmu partnerovi hovoriť to, čo bybez takejto príležitosti možno nikdy nebolo vypovedané a tak lepšie nazrieť do duše, srdca i mysle toho druhého. Ešte viac nás to zblížilo a inšpirovalo.

Manželské večery odporúčame všetkým ako osvieženie dobrého manželského  života, ale aj ako regeneráciu vzťahu, ba dokonca aj ako jeho terapiu. A keď si k tomu všetkému ešte spomenieme na úžasné večere plné chutných špecialít, ktoré ste nám, milí pátri, vlastnoručne pripravovali a servírovali, máme sto chutí si to celé zopakovať. Vrelá vďaka!

manželia Blažekoví

 

Ak aj vy žijete v stereotype manželského života a chcete pre manželstvo urobiť niečo viac, prihláste sa na ďalší kurz, ktorý pátri verbisti ponúknu začiatkom budúceho roku. Zistíte, že aj iní manželia majú podobné problémy ako vy, avšak ich riešenia môžu byť rozdielne. Možno sa aj vy dozviete o svojom partnerovi a sebe veci, ktoré ste si nikdy nevypovedali. Lepšie pochopíte partnerovo zmýšľanie a konanie, ktoré možno sprevádza isté zranenie z minulosti. Prežijete niekoľko týždňov, počas ktorých budete o sebe premýšľať viac, pocítite spolupatričnosť, rešpekt a manželskú lásku. 

kw

Poznámka: Dátum ďalšej série „Manželských večerov“ bude zverejnený v predstihu v stĺpčeku „Najbližšie akcie“

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.