Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Apríl 2019

O milosti získania úplných odpustkov počas dní Veľkonočného trojdnia - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Spovedanie počas Veľkého týždňa :

Biela sobota: 8.00-9.00- pozri tiež farské oznamy v sekcii „Nástenka/Farské oznamy...“

 

Bohoslužby počas Veľkého týždňa:

 

Biela sobota: o 19.30

 

Veľkonočná nedeľa

(21. apríla 2019):

o 7.00, 9.00, 10.30

 

Veľkonočný pondelok:

o 7.00, 9.00, 10.30

 

Sobota 27. apríla o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom.

 

Od soboty 27. apríla večer - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac jún v sakristii kostola.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 27.apríla. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 28.apríla o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)


Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 4. a 5. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Streda 8. mája rodinný výlet - pešia túra (8 km) z Topoľčianok na hrad Hrušov (okr. Zl.Moravce)

a Misijná púť rodín do Rajeckej Lesnej v sobotu 11.mája.

- viď článok Peší výlet začiatkom mája... v sekcii „Nástenka“

 

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 11.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 12.mája o 11.45 hod..

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 25.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 26.mája o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Jún 2019

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota-sobota). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

Júl 2019

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Farská lúka na Kalvárii – miesto určené na rekreáciu

Lúka pod parkoviskom poniže kostola je majetok kalvárskej farnosti. Zavlažujeme ju a kosíme a chceme tento priestor poskytovať verejnosti výlučne na rekreáciu a šport, nie ako cvičisko pre psov, pretože tam po zvieratách zostávajú nečistoty.

Prosíme v tejto veci o radu: ako dosiahnuť dôsledný zákaz venčenia psov na tejto lúke bez zbytočných konfliktov s majiteľmi psov a bez ich bez hnevu na nás ako kňazov? Je možné napríklad využiť vplyv vedenia nášho mesta, aby tento súkromný pozemok vyhlásilo za priestor vyhradený pre deti, kde psy majú zákaz vstupu, a aby na zákaz venčenia psov na tejto lúke dohliadala aj mestská polícia? Za každú radu budeme vďační.

Azda by sa na túto vec dalo „zatlačiť“, keď toto svoje prianie vyjadríte ako rodičia na diskusnom fóre na stránke mesta Nitra v sekcii prednostu mestského úradu - uvádzame link na toto fórum spolu s číslom tohto pozemku v katastri:

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/11274,

č.pozemku 3702/3,

vlastník: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra-Kalvária.

Podnety je možné na diskusnom fóre uvádzať aj anonymne.

Zároveň vás prosíme o včasný príchod na bohoslužby, aby ste nemuseli narýchlo zaparkovať na trávniku, pretože je v ňom zakopaný zavlažovací systém a autá ho môžu poškodiť.

             Správca farnosti a kapláni

 

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.