Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Správca farnosti:

P. Igor Kráľ SVD

 
Kontakt:
tel.: 037 77 694 34
 
Mimo úradných hodín:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
 
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk

 

Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

August 2019

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 10.8. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 11.8. o 11.45 hod..


Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 24.8. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 25.8. o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

September 2019

 

Farský deň v nedeľu 15. septembra 2019 o 15.00. (Nedeľa 22. septembra je rezervný termín pre prípad zlého počasia)

 

Príprava snúbencov na manželstvo 28. a 29. septembra 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Misijný kríž - symbol Medzinárodného Eucharistického Kongresu 2020

            Súčasťou programu púte na Matku Božiu v Nitre na Kalvárii 17. a 18. augusta 2019 (celý program púte - viď nižšie) bude tiež Misijný kríž s relikviami svätcov. Tento kríž je symbolom Medzinárodného Eucharistického Kongresu 2020 v Budapešti a osobne ho požehnal Svätý Otec František. Kríž putuje po Karpatskej kotline ako súčasť príprav na kongres.

Otec biskup Mons. Viliam Judák prijal pozvanie na slávnostné liturgické privítanie Misijného kríža v sobotu 17. augusta 2019 o 16.00, ktoré bude v maďarskom jazyku.

            Uvádzame zoznam relikvií svätých a blahoslavených, ktoré sú nateraz osadené v Misijnom kríži:

 1. Relikvia Svätého Kríža
 2. Bl. Vilmos Apor, mučeník-biskup, Győr
 3. Bl. Ladislav Batthyány-Strattmann, lekár-vyznavač, Kitsee-Rakúsko
 4. Bl. János Brenner, mučeník-kňaz, Szombathely
 5. Bl. mučeníčky z Driny, rehoľníčky, Chorvátsko
 6. Bl. Gizella, kráľovná, manželka svätého Štefana
 7. Bl. Pavol Peter Gojdič, mučeník-biskup, Prešov
 8. Bl. Vasiľ Hopko, mučeník-biskup, Prešov
 9. Bl. Karol IV., cisár-vyznavač, posledný monarcha Rakúska-Uhorska
 10. Bl. Zoltán Meszlényi, mučeník-biskup, Ostrihom
 11. Bl. Teodor Romzsa, mučeník-biskup, Ukrajina
 12. Bl. Sára Sálkaháziová, mučeníčka-rehoľnička, Košice-Budapešť
 13. Bl. János Scheffler, mučeník-biskup, Satu-Mare, Rumunsko
 14. Sv. Vojtech, mučeník-biskup, Praha
 15. Sv. Tomáš Becket, mučeník-biskup, Anglicko
 16. Sv. Margita Uhorská, panna-rehoľníčka
 17. Sv. Alžbeta Uhorská-Durínska
 18. Sv. Gellért, mučeník-biskup, vychovávateľ sv. Imricha
 19. Sv. Hedviga, kráľovná-vyznavačka, Budín-Krakov
 20. Sv. Imrich, vyznavač, syn sv. Štefana
 21. Sv. Štefan Uhorský, kráľ-vyznavač
 22. Sv. košickí mučeníci
 23. Sv. Ladislav, uhorský kráľ-vyznavač
 24. Sv. Martin z Tours, biskup
 25. Sv. Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci, patróni nitrianskej diecézy
 26. Bl. Anton Durcovici, mučeník-biskup, Rumunsko

   27. Bl. Inocent XI., pápež, osloboditeľ Uhorska spod tureckej nadvlády.

Pápež František požehnáva Misijný kríž

Misijný kríž – detail relikvií

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.