Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

November

 

Nedeľa 18. novembra o 14.30 sv.omša pre spoločenstvo „Viera a svetlo“

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 24.novembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 25.novembra o 11.45 hod..

 

Sobota 24. novembra večer a nedeľa 25. novembra zapisovanie omšových úmyslov na mesiac január v sakristii kostola.

 

O milosti získania úplných odpustkov v nedeľu Krista Kráľa 25.novembra - viď: Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

December

 

Fatimská sobota 1.decembra 2018: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätá omša, celebrant a kazateľ Mons. Štefan Vallo, téma: "Panna Mária-Kráľovná posvätného ruženca". Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 2.decembra farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Od štvrtku 6. decembra 2018 od 15.00 hod. do soboty 8. decembra do 18.00 hod. bude duchovná obnova pre exercitantov v maďarskom jazyku pod vedením P. Františka Juhosza SVD, kňaza z rehole verbistov. Viac v sekcii „Púte na Kalváriu“.

 

O milosti získania úplných odpustkov 8.decembra - viď: Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

V nedeľu 9. decembra po sv.omšiach bude na Kalvárii tradičný Misijný jarmok.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.decembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.decembra o 11.45 hod..

 

Nedeľa 9. decembra o 14.30 sv.omša pre spoločenstvo „Viera a svetlo“

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 22.decembra o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 23.decembra o 11.45 hod..

 

Sobota 29. decembra večer a nedeľa 30. decembra zapisovanie omšových úmyslov na mesiac február v sakristii kostola.

 

O milosti získania úplných odpustkov 31.decembra - viď: Čitáreň/Čo sú odpustky...

Rehoľné spoločenstvá v našej farnosti

Spoločnosť Božieho Slova

Misijný dom Matky Božej

Kalvária 715/3

949 01 Nitra

Tel.: 037 77 694 10

www.verbisti.sk

 

Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého

Dom Matky Márie Heleny

Nálepkova 10

949 01 Nitra

Tel.: 037 65 28 102

www.ssps.sk

 

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského

Kalvária 715/3

949 01 Nitra

Tel.: 037 77 694 11

www.boromejky.cz

 

Misijné sestry Kráľovnej apoštolov

Rázusova 44

949 01 Nitra

Tel.: 037 772 20 54

www.sramission.at
www.srasisters.org

 

Sestry Panny Márie Útechy

Stračia cesta 38

949 01 Nitra

Tel.: 037 741 04 88

www.sestryutechy.sk

 

Školské sestry de Notre Dame

Kalvárska 1

949 01 Nitra

Tel.: 037 772 22 32

www.sestrynd.stranka.info

 

 

 

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda budú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nebudú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.