Farnosť Nanebovzatia Panny Márie

BOHOSLUŽBY
· Pondelok – Sobota: 6:30, 19:00
· Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30 (detská)
· Prikázaný sviatok v pracovný deň: 6:30, 19:00
VIAC INFO
ADORÁCIE
· Štvrtok: po večernej sv. omši
· Nedeľa: 14:30-17:30

SPOVEDANIE
· ráno vo všedné dni: 15 min pred sv.omšou
a počas nej

· večer vo všedné dni, nedele, sviatky:
30 min pred sv.omšou a počas nej

VIAC INFO
ÚRADNÉ HODINY
· Pondelok*, Streda, Piatok: 15:30 – 17:00
*S výnimkou 3. pondelku v mesiaci,
kedy sú úradné hodiny zrušené

Nedávne príspevky

Zamyslenia na Rok Božieho Slova