Pastoračné usmernenie pre našu farnosť do 23. marca 2020

Drahí bratia a sestry, vzhľadom na komplikovanú situáciu, v ktorej sa tieto dni nachádzame, rozhodli sme sa Vám napísať pár riadkov o fungovaní našej farnosti v priebehu nasledujúcich dní.

 • Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa do 23. marca 2020 nebudú sláviť sv. omše v celej našej farnosti, ani v nedeľu. Napriek tomu, že verejné sv. omše sa nebudú sláviť, prijaté omšové úmysly budú odslúžené kňazmi súkromne.
 • Odporúčame Vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 19.00, v sobotu o 7.00 a 18.00 a v nedeľu o 10.30 a 18.00 hod. a prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00 hod. Duchovne sa so svojím úmyslom spojte pri sledovaní sv. omše v televízii či rádiu.
 • Náš kostol však bude počas dňa otvorený
  od 7,00-18,00. Treba rešpektovať, že náš kostol je otvorený za účelom súkromnej (tichej) modlitby, nie pre verejné pobožnosti.  Aby sme predišli organizovanému stretávaniu sa, adorácia Sviatosti oltárnej nebude v presne vyhradených časoch. Prosiť našu Nebeskú Matku, aby nad nami držala ochranný plášť, znamená, že sa do vypočutia modlitby aktívne zapojíme svojim zodpovedným postojom.
 • Tých, ktorí majú dohodnutý krst v našom chráme, budeme priebežne kontaktovať, aby sme sa dohodli o ďalšom postupe.
 • V týchto dňoch budeme asistovať aj pri pohreboch. Prosíme, aby sa rozlúčka so zosnulými uskutočnila iba v kruhu najbližšej rodiny.
 • Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu alebo mailu.
 • Úradné hodiny vo farskej kancelárii platia bez zmeny.
 • Všetky stretká a pobožnosti sú až do 23. marca 2020 zrušené.
 • Rovnako sa rušia Mestské ľudové misie i všetky pridružené podujatia, ktoré mali byť v čase od 21. marca do 29. marca 2019.
 • Peniaze za zrušené predstavenie „Povolanie pápež“ Vám budú po 23.03.2020 vrátené v sakristii nášho kostola. Prosíme Vás, aby ste so sebou priniesli aj zakúpené lístky.
 • Aktuálne informácie sledujte na webstránke našej farnosti kalvaria.verbisti.sk.
 • V prípade akýchkoľvek otázok nás spokojne kontaktujte na nitrakalvaria@svd.sk

Primárnym cieľom daných usmernení je, aby sa zabránilo zbytočnému šíreniu vírusu. Modlíme sa však, aby dané obmedzenia nášho prežívania vzťahu s Bohom navonok nám umožnili uvedomiť si krásu a hodnotu spoločného slávenia, daru Eucharistie a slobody života viery, ktoré si v plynutí každodennosti ani dostatočne neuvedomujeme.

Navzájom na seba pamätajme v modlitbách a od našej Nebeskej Matky si vyprosujme potrebné milosti a ochranu v tomto čase. V modlitbách verbisti.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb:

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. 

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu. 

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Kalvárske hlasy