Rozpis sv. omší počas 5. veľkonočného týždňa

 • Sv. omše budú od pondelka  do soboty o 6,30 a o 19,00 sa budú sa slúžiť v kostole. V nedeľu budú sväté omše o 7,00 (v kostole omša pre seniorov), o 9,00 a o 10,30 (omša s príhovorom pre deti) slávené na poľnom oltári. Z tohto dôvodu treba počítať aj s parkovacími obmedzeniami. Na sv. omšu si môžete priniesť stoličku, deku či karimatku.
 • V prípade nepriaznivého počasia (vyslovene dažďa) budú nedeľné sv. omše slávené v kostole o 7,00 (omša pre seniorov), o 8,00, o 9,00, o 10,30 (omša s príhovorom pre deti ) s tým, že do kostola na základe našej kapacity bude povolený vstup iba 66 ľuďom. V prípade nepriaznivého počasia budú nedeľné sv. omše o 9,00 a 10,30 vysielané na našom YouTube kanáli (Verbisti Kalvária).
 • V kostole budú zeleným papierikom označené miesta, ktoré sú vyhradené na sedenie a červeným papierikom miesta, ktoré slúžia ako nevyhnutný odstup medzi veriacimi. Samozrejme rodina môže v kostole sedieť pri sebe. Treba pri tom zachovať pravidlo obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. 
 • Veriaci nad 65 rokov, ďalej tí, ktorí patria do rizikovej skupiny, rovnako aj ľudia s prejavmi respiračných ochorení nech pamätajú, že naďalej sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a v prikázaný sviatok bohoslužby. Prenos svätej omše sledujte cez dostupné média. 
 • Nedeľná sv. omša o 7,00 bude určená výslovne pre seniorov, ktorých týmto žiadame prednostne využiť toto slávenie. Prirodzene nebudeme brániť, ak seniori prídu aj na inú svätú omšu.
 • Spovedanie bude zabezpečené pondelok až sobota od 17,30 do 18,30. Nakoľko tento týždeň hlásia ochladenie spovedáme v oratóriu kostola. Počas sv. omše sa nespovedá. 
 • Chór je určený len pre organistov a spevákov.
 • Ak by mal niekto ešte zakúpené lístky na divadelné predstavenie Povolanie pápež je možné ich vrátiť do budúcej nedele.
 • V sakristii kostola si môžete nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac jún.
 • Potvrdenie o účasti na sv. omši pre prvoprijímajúce deti a birmovancov budeme posielať na požiadanie mailom. Mailová adresa, na ktorej si ho môžete vyžiadať je nitrakalvaria@svd.sk.
 • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám počas týchto 2 mesiacov boli nápomocní pri online vysielaní, hudbe a speve, modlitbou či milodarmi.
 • Dnes je vyložená Sviatosť Oltárna od 14,30 do 18,00. Vešpery nebudú.

Na úvod omše:

Drahí veriaci, spoločne sa tešíme zo znovuotvorenie nášho kostolíka a pútnického miesta. Na základe odporúčania hlavného hygienika SR prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch, dnešnú bohoslužbu slúžime na otvorenom priestore. Je však potrebné pamätať na to, že máme povinnosť zachovávať nasledujúce pravidlá:

 • Každý s výnimkou malých detí je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúškom, šálom, šatkou),
 • Udržiavať odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) minimálne 2 metre tak pri príchode, rozdávaní sv. prijímania i odchode z bohoslužby,
 • Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
 • Pripomíname, že bohoslužby sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú povinnú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Ak by boli medzi nami starší, ktorí by mali problém stáť počas slávenia sv. omše, resp. osoby so zdravotným postihnutím, niekoľko stoličiek nájdete v dvorčeku po ľavej strane poľného oltára.

Pred sv. prijímaním

Sv. prijímanie budeme rozdávať na 4 miestach – dvaja pred oltárom a dvaja na začiatku trávnatej plochy. Miesta budú označené žltou zástavkou. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk, nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť. V rade na sväté prijímanie treba zachovávať dvojmetrové odstupy. Na prijatie sv. prijímania nastavte dlaň ľavej ruky. Pravou rukou si Najsvätejšiu sviatosť oltárnu vložíte do úst. Požehnanie detí, ktoré ešte neboli na sv. prijímaní budeme udelením znaku kríža nad ich hlavou.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova