Farské oznamy – 28.6.

  • Počas letných prázdnin teda od stredy 1. júla do 30. augusta sa mení harmonogram sv. omší v kaplnke sv. Medarda na Špitálskej ulici. Sv. omše sa budú slúžiť iba v nedeľu o 20.00.
  • Rovnako aj v nemocničnej kaplnke sv. Alžbety budú od stredy až do 30. augusta omše slúžené iba v nedele o 10,30 hod.
  • V kostole budú sväté omše bez zmeny. Menia sa len časy spovedania. Od pondelka budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšou. Počas sv. omší sa nespovedá. V prípade potreby budeme spovedať aj po sv. omši.
  • V sakristii kostola si môžete zapísať úmysly sv. omší na august a zapísať sa na službu čítania Božieho slova.
  • Zajtra na Slávnosť sv. Petra a Pavla je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
  • Nakoľko dnes (nedeľa) je v našom chráme o 14,00 sobáš, sviatosť oltárnu vyložíme až po jeho ukončení. Tichú adoráciu zakončíme o 17,30 modlitbou Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
  • V sobotu Vás pozývame o 9,00 hod. na fatimskú pobožnosť, po ktorej bude sv. omša. Celebrantom bude P. provinciál Pavol Kruták.
  • V zadnej časti kostola si môžete zobrať časopis našich bohoslovcov z Bratislavy Mladý misionár.
  • V nedeľu 5. júla 2020 na Slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude o 10,00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí slávnostná pontifikálna omša, ktorú bude celebrovať otec biskup Viliam Judák. Z tohto dôvodu sv. omše o 9,00 a 10,30 v našom kostole nebudú.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova

Najnovšie zamyslenie

29.4.