Farské oznamy z 5.7.

  • Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca vyniesla 480 eur. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Počas leta v našom kostole spovedáme vždy pol hodinu pred sv. omše. Cez sv. omšu spovedáme iba v nedeľu.
  • Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pripravuje aj počas tohto leta Duchovnú obnovu pre starších miništrantov (15+). Uskutoční sa v dňoch 14.7.-18.7.2020 v priestoroch Kňazského seminára v Nitre. Záujemcovia sa môžu registrovať do 12. júla 2020 na internetovej stránke Kňazského seminára – www.ksnr.sk
  • Pripomíname, že sv. omše v nemocničnej kaplnke a v kaplnke sú počas leta iba v nedeľu.
  • V nemocničnej kaplnke sv. Alžbety o 10,30.
  • V kaplnke sv. Medarda o 20,00.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova