Farské oznamy 13.7. – 19.7.

Ondrej Vereš (rím. kat.) bývajúci v Nitre a Kristína Fedáková (rím. kat.) bývajúca v Starej Ľubovni, chcú uzavrieť 1. augusta 2020 manželstvo vo farnosti Stará Ľubovňa. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú 17. júla 2020 na púť ku cti sv. Andreja – Svorada patróna mesta Nitry. Slávnostnú svätú omšu v ruinách zoborského kláštora bude o 19:00 hod. celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po skončení liturgickej slávnosti bude možná prehliadka ruín Zoborského kláštora so sprievodcom. Všetci sú srdečne pozvaní.

Aj tento rok bude naša farnosť organizovať výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Chcel by som poprosiť všetkých farníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do prípravy a organizácie púti, aby prišli na plánovacie stretnutie v pondelok 20. júla 2020 po večernej sv. omši o 19,45 do Návštevnej miestnosti Misijného domu. Za Vašu ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

Počas letných prázdnin sa v našom kostole spovedá pol hodinu pred rannou a večernou sv. omšou. Na požiadanie kňazi budú spovedať aj po sv. omše. Počas sv. omší spovedáme iba v nedeľu.

V kaplnke sv. Alžbety a v kaplnke sv. Medarda sú počas letných prázdnin sv. omše len v nedeľu. V nemocničnej kaplnke o 10,30 a v kaplnke stacionára o 20,00.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova