Oznamy 19. júl 2020

Aj tento rok bude naša farnosť organizovať výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Chcel by som poprosiť všetkých farníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do prípravy a organizácie púte, aby prišli na plánovacie stretnutie (zajtra) v pondelok 20. júla 2020 po večernej sv. omši o 19,45 do Návštevnej miestnosti Misijného domu. Za Vašu ochotu a pomoc vopred ďakujeme.

Počas letných prázdnin sa v našom kostole spovedá pol hodinu pred rannou a večernou sv. omšou. Na požiadanie kňazi budú spovedať aj po sv. omši. Počas sv. omší spovedáme iba v nedeľu.

V kaplnke sv. Alžbety a v kaplnke sv. Medarda sú počas letných prázdnin sv. omše len v nedeľu. V nemocničnej kaplnke o 10,30 a v kaplnke stacionára o 20,00 hod.

Ondrej Vereš (rím. kat.) bývajúci v Nitre a Kristína Fedáková (rím. kat.) bývajúca v Starej Ľubovni, chcú uzavrieť 1. augusta 2020 manželstvo vo farnosti Stará Ľubovňa. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Rovnako aj Michal Mrázik pochádzajúci z farnosti Horné Lefantovce a Mária Zlejšia z farnosti Nitra – Kalvária chcú uzavrieť kánonické manželstvo. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Sprevádzajme týchto snúbencov našimi modlitbami.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova