Púť k Matke Božej 2020

Srdečne Vás pozývame na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie k nám na Nitriansku Kalváriu v dňoch 14., 15. a 16. augusta 2020.
Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude dopĺňať pobožnosť Krížovej cesty, adorácia a modlitba posvätného ruženca. Viac informácií nájdete na plagáte.
Všetkých pútnikov s radosťou očakávame a prosíme o rešpektovanie bezpečnostných a hygienických opatrení.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova