Farské oznamy z 9.8.2020

  • Zo srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na farskej brigáde pri upratovaní areálu našej farnosti. Nech Pán odmení Vašu pomoc svojim požehnaním.
  • Pripravili sme letáčiky s programom púte, ktoré Vás prosíme rozdať v okolitých domoch a bytovkách v blízkosti Vašich obydlí. Letáky si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo v zadnej časti kostola.
  • V súvislosti s púťou chceme poprosiť chlapov o pomoc pri prenášaní stoličiek a pri ostatných prípravách v piatok o 8.00 ráno a v sobotu o 6.00 ráno.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova