Farské oznamy zo 16.8.

Drahí bratia a sestry!

Dovoľte mi, ako správcovi tejto farnosti, poďakovať sa Vám za modliace sa spoločenstvo, ktoré sme spoločne vytvorili spolu s Máriou, ktorá nám pripomína slávu neba, ktorá je pripravená tých, ktorí milujú Boha.

Verím, že všetci máme k tomuto miestu, ktoré bezpochyby patrí medi najnavštevovanejšie miesta Nitry, vytvorenú istú väzbu a pevné puto. Je vyhľadávaným miestom oddychu, športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne ju navštívia tisícky pútnikov, turistov, športovcov a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. Pozornému oku návštevníka nitrianskej Kalvárie isto neuniklo, že miesto okrem základnej údržby, potrebuje akútne aj istú formu prvej pomoci. Momentálne v kritickom stave sa nachádzajú zastavenia Krížovej cesty, ktoré sú kultúrnou pamiatkou a patria nielen ku kultúrnemu, ale náboženskému dedičstvu Nitry. Preto sme v etapách naplánovali rekonštrukciu zastavení krížovej cesty, kostola a obnovy areálu Kalvárie. Úspešnosť obnovy Kalvárie sa bude odvíjať aj od získania potrebných finančných zdrojov.

Obnova Kalvárie bude možná najmä vďaka podpore jednotlivcov, spoločenstiev, farností, orgánov štátnej správy a samosprávy či súkromných firiem. Preto by sme sa na Vás chceli obrátiť s prosbou o Vašu pomoc, ktorú môžete preukázať dobrovoľným jednorazovým alebo pravidelným príspevkom osobne, ale na číslo účtu vyhradeného tomuto úmyslu, zakúpením propagačných predmetov v stánku pred kostolom a na lúke pred poľným oltárom, adopciou konkrétneho zastavenia Krížovej cesty, či v budúcom roku poukázaním 2%.

Po sv. omši budú medzi Vami prechádzať naši dobrovoľníci v tričkách s logom Obnovy Kalvárie, ktorí budú mať na tejto úmysel pokladničku na milodary a budú rozdávať propagačné materiály s bližšími informáciami, ktoré nájdete aj na našej farskej webovej stránke kalvaria.verbisti.sk. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zachrániť i zachovať Kalváriu peknú aj pre ďalšie generácie.

Drahí mariánsky ctitelia, nech Vás Panna Mária sprevádza na Vašich cestách a verím, že aj dnešný deň, tak ako už dlhé roky pred nami, nájdete na tomto mieste vypočutie svojich modlitieb a posilu do ďalších dní svojho života.

Na záver by som sa chcel poďakovať desiatkam farníkov z našej i z okolitých farností za prípravu liturgického priestoru a zázemia pre pútnikov, spoluorganizátorom, zdravotníkom, nášmu kalvárskemu spevokolu a cteným kňazom za účasť a sprostredkovanie sviatosti zmierenia. V mene všetkých srdečná vďaka patrí nášmu otcovi biskupovi Viliamovi Judákovi za jeho dlhoročnú vernosť a blízkosť, za odslúženie sv. omše a rovnako za jeho dnešné povzbudzujúce slová.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova