Farské oznamy z 23.8.2020

Chcel by som sa poďakovať farníkom z našej i z okolitých farností za pomoc pri organizovaní výročnej púte, ktorú každoročne usporadúva naša farnosť. Vďaka patrí kňazom za službu spovedania a všetkým dobrovoľníkom z prípravného i organizačného tímu, našim organistom, spevokolu, miništrantom a všetkým, ktorí prebrali zodpovednosť za predaj kávy, koláčov, propagačných materiálov, pohostenie, výzdobu a prípravu liturgického priestoru.

Budúci víkend bude možnosť zapísať si úmysly sv. omší na mesiac október.

Koncom septembra začne v našej farnosti príprava na sviatosť birmovania. Prosíme mladých, ktorí by mali záujem o prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti, aby si zobrali prihlášky zo zadnej časti kostola a priniesli ich vyplnené najneskôr do 20. septembra. K sviatosti birmovania môžu pristúpiť mladí, ktorí tento rok nastupujú do 9. ročníka, resp. dovŕšili vek 14 rokov.

Rovnako budeme otvárať aj skupinku pre tých dospelých, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu, sv. prijímania alebo birmovania. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár na našej internetovej stránke kalvária.verbisti.sk.

3. septembra o 16,00 si Róbert Horák a Ingrid Vaňová z našej farnosti vyslúžia v zoborskom kostolíku sviatosť manželstva. Ohlasujú sa po prvý krát a prosia nás o svoje modlitby. Želáme im hojnosť Božieho požehnania na ceste manželského života.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova