Farské oznamy – 30.8.2020

Od pondelku budeme spovedať pred aj počas sv. omší.  

V sobotu 5. septembra Vás pozývame o 9,00 hod. na fatimskú pobožnosť, po ktorej bude sv. omša. Celebrantom bude P. Tomáš Gerboc SVD.

Od stredy 2. septembra budú sväté omše v nemocničnej kaplnke sv. Alžbety a v kaplnke sv. Medarda (v stacionári) v časoch ako počas školského roka.

Koncom septembra začne v našej farnosti príprava na sviatosť birmovania. Prosíme mladých, ktorí by mali záujem o prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti, aby si zobrali prihlášky zo zadnej časti kostola a priniesli ich vyplnené najneskôr do 20. septembra. K sviatosti birmovania môžu pristúpiť mladí, ktorí tento rok nastupujú do 9. ročníka, resp. dovŕšili vek 14 rokov.

Rovnako budeme otvárať aj skupinku pre tých dospelých, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu, sv. prijímania alebo birmovania. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár na našej internetovej stránke kalvária.verbisti.sk.

Dávame do pozornosti, že farský deň budeme mať 27. septembra. Pozývame vás, aby sme mohli spoločne stráviť toto nedeľné popoludnie.

3. septembra o 16,00 si Róbert Horák a Ingrid Vaňová z našej farnosti vyslúžia v zoborskom kostolíku sviatosť manželstva. Ohlasujú sa po druhý krát a prosia nás o svoje modlitby. Želáme im hojnosť Božieho požehnania na ceste manželského života.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova