Farské oznamy – 6.9.2020

Koncom septembra začne v našej farnosti príprava na sviatosť birmovania. Prosíme mladých, ktorí by mali záujem o prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti, aby si zobrali prihlášky zo zadnej časti kostola a priniesli ich vyplnené najneskôr do 20. septembra. K sviatosti birmovania môžu pristúpiť mladí, ktorí tento rok nastupujú do 9. ročníka, resp. dovŕšili vek 14 rokov.

Rovnako budeme otvárať aj skupinku pre tých dospelých, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu, sv. prijímania alebo birmovania. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár na našej internetovej stránke kalvária.verbisti.sk.

Hoci je táto nedeľa prvou v mesiaci, farské raňajky dnes nebudú v snahe o zníženie rizika súvisiaceho so šírením nákazy COVID 19.

Tento rok na sviatok Narodenia Panny Márie bude slávnosť skladania a obnovy rehoľných našich bohoslovcov v Bratislave v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena o 10,00. Vyprosujeme im hojnosť Božieho požehnania do ďalších rokov ich formácie. Sv. omše v našom kostole 8. septembra budú teda len ráno o 6,30 a večer o 19,00. Budeme pri nich ďakovať za Spoločnosť Božieho Slova, ktorá bola v tento deň založená sv. Arnoldom Janssenom.

Budúcu nedeľu 13. septembra 2020 bude tzv. „Zbierka pri Božom hrobe“, kto je určená pre potreby miestnej cirkvi vo Sv. Zemi.  

Nitrianska diecéza, Kňazský seminár sv. Gorazda a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pozývajú mladých do Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. 

Zamyslenia na Rok Božieho Slova