Farské oznamy 14.9.2020

Oznamy 13. septembra

Od včerajšieho dňa je Nitra zaradená medzi rizikové oblasti. Prosíme o dodržiavanie doteraz platných protiepidemiologických opatrení. Na výkon bohoslužieb sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);

– pri vchode do kostola je potrebné dezinfikovať si na ruky,

– odporúčame sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

– je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

– obradov sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– v nedeľu omša o 7,00 je vyhradená prednostne pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

– pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie eucharistie na ruku.

Dnes je tzv. zbierka pri Božom hrobe na potreby miestnej Cirkvi vo Svätej zemi. Za Vaše milodary ďakujeme.

Oznamujeme členom Spolku svätého Vojtecha, miestnej skupiny Nitra-
Kalvária, že si môžu vyzdvihnúť podielové knihy  na rok 2021 s pamätným
listom a zľavovými kupónmi u jednateľa skupiny Tibora Ujlackého v každú
nedeľu do konca októbra po skončení farskej sv. omše pred kostolom o
10.00 hod. Členský poplatok na rok činí 8 €.

Koncom septembra začne v našej farnosti príprava na sviatosť birmovania. Prosíme mladých, ktorí by mali záujem o prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti, aby si zobrali prihlášky zo zadnej časti kostola a priniesli ich vyplnené najneskôr do 20. septembra. K sviatosti birmovania môžu pristúpiť mladí, ktorí tento rok nastupujú do 9. ročníka, resp. dovŕšili vek 14 rokov.

Rovnako budeme otvárať aj skupinku pre tých dospelých, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu, sv. prijímania alebo birmovania. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár na našej internetovej stránke kalvária.verbisti.sk.

V tomto školskom roku je možné deťom a mládeži zapojiť sa do nasledujúcich stretiek a spoločenstiev.

  • Každú sobotu prebieha v priestoroch pastoračného centra od 19,00 mládežnícke stretko.
  • Každú druhú nedeľu o 15,00 bude miništrantské stretko
  • Rovnako aj eRkári pozývajú na erko stretko každú druhu sobotu o 15:00

V prípade priaznivého počasia budú sväté omše v utorok 15.9.2020 a v nedeľu 20.9.2020 o 9:00 a 10:30 vonku na poľnom oltári.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova