Farské oznamy – 20.9.2020

Nakoľko je Nitra zaradená medzi rizikové regióny, prosíme o dodržiavanie nasledujúcich protiepidemiologických opatrení:

– vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);

– pri vchode do kostola je potrebné dezinfikovať si na ruky,

– je potrebné sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

– je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

– obradov sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– v nedeľu omša o 7,00 je vyhradená prednostne pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

– sv. prijímanie sa podáva na ruku.

Prvé stretnutie detí pripravujúcich sa na sviatosť sv. prijímania bude tento piatok (25. septembra) o 17,30 vo farskom centre za kostolom.

Prvé stretnutie birmovancov bude 2. októbra o 17,30 vo farskom centre a pokračovať sv. omšou v kostole o 19,00 hodine.

Pozývame Vás v piatok (25. septembra) na večernú sv. omšu, ktorú bude celebrovať náš misionár Gorazd Kohút. Po sv. omši bude mať v kostole prezentáciu o svojom pôsobení v Albánsku. Teší sa na stretnutie s Vami.

Dávame do pozornosti, že v stredu (30. septembra) pri príležitosti ukončenia Roku Božieho slova bude večernú sv. omšu sláviť náš expert na Sväté písmo, páter Marek Vaňuš. Po sv. omši bude formačné stretnutie pre lektorov z nášho chrámu a všetkých milovníkov Božieho slova.

Chceli by sme Vás informovať o novom poriadku, ktorý zavádzame v termínoch vysluhovania sviatosti krstu v našom chráme. Rozpis termínov predkrstných náuk a termínov krstov nájdete na výveske pri farskom úrade a na našej webovej stránke.

Oznamujeme členom Spolku svätého Vojtecha, miestnej skupiny Nitra-
Kalvária, že si môžu vyzdvihnúť podielové knihy  na rok 2021 s pamätným
listom a zľavovými kupónmi u jednateľa skupiny Tibora Ujlackého v každú
nedeľu do konca októbra po skončení farskej sv. omše pred kostolom o
10.00 hod. Členský poplatok na rok činí 8 €.

Radi by sme Vás informovali, že prípravy na obnovu Kalvárie pokračujú kompletizovaním dokumentácie nevyhnutnej k rekonštrukcii a reštaurovaniu kultúrne pamiatky a hľadaním možností podpory cez rôzne fondy a dotácie. Bez nich by sme totiž neboli schopní vykryť náklady, ktoré prevýšia 200 000 eur. Ako farnosť však budeme musieť prebrať zodpovednosť spolufinancovania rekonštrukčných a revitalizačných prác. Preto naďalej využívame všetky dostupné prostriedky propagácie projektu na oslovenie dobrodincov v Nitre, po celom Slovensku i mimo neho. K dnešnému dňu máme vyzbieraných 27 000 eur. Dnes a budúcu nedeľu bude možné zakúpiť si (po sv. omšiach o 9,00 a 10,30) propagačné predmety. Výťažok z predaja sa pripočíta k doteraz vyzbieranému finančnému obnosu. Fotografie prekrásnej Kalvárie na plátne, ručne maľované hrnčeky, 32 GB USB kľúče, bublifuk, pero, jojo, krásne tričká a ekologické tašky s logom Obnovy Kalvárie sa budú predávať v zadnej časti parkoviska. Za Vašu podporu veľká vďaka.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova