Farské oznamy z 27.9.2020

Nakoľko je Nitra zaradená medzi rizikové regióny, prosíme o dôsledné dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Od pondelku na ranných a večerných omšiach budeme spovedávať v oratóriu.

Vzhľadom na zhoršujúce sa okolnosti týkajúce sa pandémie COVID 19, dnes vopred ohlasovaný farský deň nebude. Z rovnakého dôvodu bude dočasne pozastavená aj činnosť eRko stretiek.

Dnes po sv. omšiach o 9,00 a 10,30 bude možné zakúpiť si propagačné predmety Obnovy Kalvárie. Výťažok z predaja sa pripočíta k doteraz vyzbieranému finančnému obnosu. Za Vašu podporu veľká vďaka.

Dnes po sv. omšiach si v saktristii môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac november a zapísať sa na službu lektora na nasledujúce týždne.

V stredu (30. septembra) pri príležitosti ukončenia Roku Božieho slova bude večernú sv. omšu sláviť náš expert na Sväté písmo, páter Marek Vaňuš. Po sv. omši bude formačné stretnutie pre lektorov z nášho chrámu a všetkých milovníkov Božieho slova.

Prvé stretnutie birmovancov bude 2. októbra o 17,30 vo farskom centre a pokračovať sv. omšou v kostole o 19,00 hodine.

Prosíme všetkých členov ružencového bratstva, aby sa vyhľadali pani Bebjakovú a potvrdili svoj záujem v ruži zotrvať. Vzhľadom na to, že počas karantény nastali viaceré zmeny.  

Zamyslenia na Rok Božieho Slova