Farské oznamy zo 4.10.2020

Drahí bratia a sestry, od 1. 10. 2020 Vám prosíme aj naďalej zodpovedne dodržiavať nariadenia UVZ SK. Nezabúdajme na povinnosť nosiť rúška, dezinfikovať si ruky, dodržiavať respiračnú etiketu a udržiavať rozostupy. Obradov sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Naďalej platí zákaz podávania rúk. Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Vzhľadom na obmedzený počet ľudí na bohoslužbách je vstup do kostola možný iba s poradovým číslom. Keď sa minú čísla, je to znak, že v kostole sa nachádza maximálny povolený počet ľudí. Spoliehame na Vašu disciplinovanosť a ohľaduplnosť. Číslo prosíme po skončení sv. omše vrátiť do krabičky v zadnej časti kostola. Tým, ktorí sa nemohli zúčastniť sv. omše v chráme, sv. prijímanie môžeme na požiadanie dať po jej skončení.

Dnes, v nedeľu 4. októbra 2020 sa o 19.00 hod. uskutoční posledný koncert Katedrálneho organového festivalu v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude možné, aby sa koncertu zúčastnilo len 50 ľudí. Na organe bude hrať americký virtuóz David di Fiore.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok o 17,30 v našom farskom centre Matky Božieho Slova za kostolom.

Dávame do pozornosti anglickú verziu našej webovej stránky o Obnove kalvárie. Chceli by sme Vás poprosiť, o jej zdieľanie na sociálnych sieťach.

V katolíckej tradícii je mesiac október zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Skúsme sa viac ako inokedy spojiť v tejto prekrásnej modlitbe, ktorou nám, našim rodinám i svetu môže vyprosiť veľké milosti. Je to výborná príležitosť, aby aj rodiny, ktoré sa spoločne nemodlia, vytvorili si priestor na modlitbu aspoň jedného desiatku.

Nedeľné sv. omše o 9,00 a 10,30 budú pravidelne streamované na našom YouTube kanáli: Verbisti Kalvária.

Poriadok bohoslužieb v nedeľu 11. októbra 2020

7,00sv. omša vyhradená prednostne pre seniorov
8,00sv. omša v kostole
9,00sv. omša v kostole
9,00sv. omša v Aule Misijného domu
10,30sv. omša v kostole
10,30sv. omša v Aule Misijného domu
18,00sv. omša v kostole

Zamyslenia na Rok Božieho Slova