Farské oznamy z 11.10.

Drahí bratia a sestry, od 1. 10. 2020 Vám prosíme aj naďalej zodpovedne dodržiavať nariadenia UVZ SK. Nezabúdajme na povinnosť nosiť rúška, dezinfikovať si ruky, dodržiavať respiračnú etiketu a udržiavať rozostupy. Obradov sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Naďalej platí zákaz podávania rúk. Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Vzhľadom na obmedzený počet ľudí na bohoslužbách je vstup do kostola možný iba s poradovým číslom. Keď sa minú čísla, je to znak, že v kostole sa nachádza maximálny povolený počet ľudí. Spoliehame na Vašu disciplinovanosť a ohľaduplnosť. Číslo prosíme po skončení sv. omše vrátiť do krabičky v zadnej časti kostola. Tým, ktorí sa nemohli zúčastniť sv. omše v chráme, sv. prijímanie môžeme na požiadanie dať po jej skončení.

Stretnutie birmovancov bude v piatok o 17,30 v našom pastoračnom centre Matky Božieho Slova za kostolom.

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne – na internete. Kúpou sviečky za nenarodené deti podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena plastovej sviečky je 1 eur a veľkej sviečky 5 eur. Viac info nájdete na plagáte alebo na stránke www.sviečka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať.

V stredu 14.10.2020, bude po večernej svätej omši vo farskom pastoračnom centre stretnutie staršej misijnej rodiny s pátrom Vagašom.

Budúcu nedeľu sa s deťmi, zapojíme do modlitebnej iniciatívy: Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. Vzhľadom na hygienické opatrenia, táto naša modlitba prebehne online formou. Zapojiť sa môžeme úplne jednoducho. Stačí ak nám do stredy na emailovú adresu: modlitba@verbisti.sk pošlete vašu audio nahrávku modlitby „Zdrava´s Mária…“ Ak máte v rodine viacero detí, samozrejme pošlite nahrávok viac. Ku kompletnému ružencu budeme potrebovať nahrávky od 50 detí , preto vás prosíme, aby sa našich najmenších farníkov zapojilo čo najviac. My to potom spracujeme a budúcu nedeľu o 15:00 sa takto spoločne pomodlíme na našom youtube kanály Verbisti Kalvária za deti na celom svete.      

Nedeľné sv. omše o 9,00 a 10,30 budú pravidelne streamované na našom YouTube kanáli: Verbisti Kalvária.

Poriadok bohoslužieb v nedeľu

11. októbra 2020

7,00sv. omša vyhradená prednostne pre seniorov
8,00sv. omša v kostole
9,00sv. omša v kostole
9,00sv. omša v Aule Misijného domu
10,30sv. omša v kostole
10,30sv. omša v Aule Misijného domu
18,00sv. omša v kostole

Zamyslenia na Rok Božieho Slova