Opatrenia od 15.10.

Drahí veriaci,

od 15. októbra 2020 je možné sláviť sv. omše        so zásadným obmedzením – maximálne 6 osôb.

Na sv. omšiach o 6.30 hod. a 19.00 hod. sa budú môcť zúčastniť iba 4 členovia rodiny, ktorá          má zarezervovaný úmysel.

Výnimkou sú pohreby, sobáše a krsty, ktoré        sa môžu naďalej konať, avšak s obmedzením počtu: jedna osoba na 15 m².

Svätú omšu je možné denne sledovať na našom YouTube kanáli: Verbisti Kalvária v čase:

Pondelok – Piatok o 19.00 hod.

Sobota o 10.00 hod.

Nedeľa: o 9.00 hod. a 10.30 hod.

  (s príhovorom pre deti)

Spovedanie a možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu:

Pondelok – piatok; nedeľa: 17.30 – 18.30 hod.

V kostole nemôže byť v jednom momente viac ako 6 ľudí!

                                                Žehnajú bratia verbisti!

N.B.: Pravidlá platia na aktuálny týždeň a môžu sa priebežne aktualizovať. Viac na kalvaria.verbisti.sk

Zamyslenia na Rok Božieho Slova