Večer s Máriou

V piatok Vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou. Začíname hodinu pred večernou sv. omšou pobožnosťou s krátkou prednáškou. Svätá omša bude obetovaná za rozviazanie uzlov nášho života, ktoré Panne Márii, rozväzovateľke uzlov odovzdáme počas pobožnosti. Po sv. omši bude krátka adorácia, počas ktorej udelíme
s Eucharistiou individuálne požehnanie. Pobožnosť aj sv. omša budú prebiehať paralelne v kostole i v aule Misijného domu. Rovnako bude streomovaná a vysielaná online na Youtube kanáli: Verbisti Kalvária

Kalvárske hlasy

Partner projektu „Obnova Kalvárie“

Kalvársky e-shop