Aktuálne opatrenia

Aktualizované: 26.11.2021

Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Pravidlá pre Cirkev:
– individuálna pastorácia
– obrady krstu, pohrebu, sobáša
– sväté omše sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)

Rozdávanie sv. prijímania:

Pondelok-Piatok: 15,00-17,00

Sobota: 11,00-12,00

Nedeľa: 9,45-10,15 | 11,30 – 12,30 | 15,00 – 16,00

Svätá spoveď:

Po dohovore s kňazom (0950 233 140, alebo počas sv. prijímania)

Sväté omše:

Online na našom YOUTUBE kanáli: Verbisti Kalvária

Pondelok-Piatok: 18,00

Sobota: 10,00

Nedeľa: 9,00 a 10,30

Adventné vence si môžete vyzdvihnúť v sobotu alebo v nedeľu počas sv. prijímania

Úmysly sv. omší odslúžime v tie dni, ako sú zapísané

V nadväznosti na aktuálne opatrenia nie je možné realizovať podujatia vo farských priestoroch vrátane Pastoračného centra.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop