Farské oznamy z 3.4.

  • Dnes Vás pozývame o 14,30 na modlitbu posvätného ruženca, katechézu a pobožnosť Krížovej cesty. Dnešná katechéza je na tému „Dialóg v Cirkvi a spoločnosti“ a spolu s krížovou cestou ju bude viesť P. Jacek Chrząściel, salvatorián. 
  • Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za vaše milodary v mene všetkých dotknutých ďakujeme.
  • V piatok Vás pozývame stráviť večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Začíname o 18.00 hod. prednáškou, v ktorej nám sr. Konzoláta zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky povie o zázračnej medaile Panny Márie. Po nej pokračujeme pobožnosťou a sv. omšou, ktorú bude slúžiť pomocný otec biskup Mons. Peter Beňo. Po omši bude adorácia s eucharistickým požehnaním Piatkový večer s Máriou bude vysielať aj Rádio Mária. 
  • V kaplnke svätého Medarda na Špitálskej bude prebiehať od 9. apríla prebiehať maľovanie interiéru a oprava strešných okien. Preto sa tam niekoľko dní nebudú konať bohoslužby. Ďalšie zmeny oznámime.
  • Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda Vás pozývajú na Dišputy pod hradom. S Mons. Jozefom Jančovičom, budeme diskutovať na tému Pozoruhodné rozdiely v pašiách štyroch evanjelií. Diskusia sa uskutoční v stredu 6. apríla o 19:00 hod. Informácie o podujatí nájdete na nástenke v zadnej časti kostola.
  • Budúcu nedeľu bude v našej farnosti predveľkonočné spovedanie v poobedných hodinách od 14.00 hod. do 17.00 hod. Spovedanie bude ukončené eucharistickým požehnaním o 17,30 hod.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop