Farské oznamy 10.4.2022

Minulotýždňová zbierka spolu s pôstnymi finančnými darmi činila 2350 eur. Počas pôstu sme charite doručili aj 2 plné auta prevažne potravín a hygienických potrieb. Za Vaše milodary v mene všetkých núdznych ďakujeme.

Dnes o 14,30 hod.Vás pozývamena modlitbu posvätného ruženca, katechézu a pobožnosť Krížovej cesty. Dnešná katechéza je na tému „Misie“ a spolu s krížovou cestou ju bude viesť P. Ján Kušnír.

Zároveň dnes od 14,00 hod. do 17,00 hod. bude v našom chráme predveľkonočné spovedanie. Bude sa spovedať v spovedniciach, vo farskej knižnici a na fare. Vo Veľkom týždni budeme spovedať ešte do stredy.

Na Zelený štvrtok, Veľký piatok aBielu sobotu ranná omša nebude. Na Veľký piatok a Bielu sobotu sa budeme modliťmodlitbu ranných chvál o 7,30 hod.

V piatok by sme chceli poprosiť o Vašu pomoc pri príprave poľného oltára, miesta na sedenie a upratovania počas brigády o 9,00 hod.

Slávenia veľkonočných obradov:

  • Sv. omša na Zelený štvrtok večer v bežnom čase o 19.00 hod.
  • Na Veľký piatok o 13.30 bude Krížová cesta ulicami mesta. Pôjdeme obvyklou trasou spred budovy Krajského súdu ku kostolu na Kalvárii. Po jej skončení zhruba o 15.00 hod. začnú na poľnom oltári obrady Slávenia umučenia Pána, ktorým bude predsedať nitriansky biskup Viliam Judák. Na Veľký piatok je záväzný pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  • Vigília vzkriesenia na Bielu sobotu začne o 19.30 hod. Po skončení vigílie a tiež v nedeľu po sv. omši požehnáme veľkonočné pokrmy. Po obradoch Vás pozývame na skromné agapé. Preto by sme chceli poprosiť gazdinky o pripravenie pagáčikov, koláčikov, príp. jednohubiek.

Pre starších farníkov, ktorí sa chcú zúčastniť obradov trochu skôr, uvádzame poriadok bohoslužieb v nemocničnej kaplnke Sv. Alžbety: Na Zelený štvrtok a Veľký piatok o 15.30,  na Bielu sobotu o 18.00, na Veľkonočnú nedeľu a na Veľkonočný pondelok  o 10.30. V kaplnke sv. Medarda obrady nebudú.

V zadnej časti kostola je tiež zoznam na stráženie Božieho hrobu počas Veľkého piatku a Bielej soboty. V sakristii kostola sa môžete zapísať tí, ktorí by ste sa do slávení Veľkej noci chceli zapojiť svojou službou prednášania Božieho slova a spoločných modlitieb veriacich. Za Vašu pomoc ďakujem.

Na Veľkonočnú nedeľu bude zbierka, tzv. Veľkonočná ofera, ktorej výťažok je určený na rekonštrukciu fasádynášho kostola.

Počas Veľkonočného trojdnia môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky:

  • na Zelený štvrtok pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti a spevom hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu (Tantum ergo),
  • pri obradoch Veľkého piatku nábožnou účasťou na poklone krížu
  • počas Veľkonočnej vigílie obnovením si krstných sľubov.

Prajeme vám požehnané slávenie dní Veľkého týždňa.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop