Farské oznamy 17.4.2022

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

Zo srdca v mene celého farského spoločenstva ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do prípravy liturgie a bezproblémovému priebehu slávení veľkonočných sviatkov. Nech Vám Boh odmení všetko, čo robíte pre dobro spoločenstva.

Dnes o 14,30 hod. sa budeme modliť modlitbu posv. ruženca, po ktorej bude vystavená sviatosť oltárna k tichej poklone do 17,30 hod.

Zajtra, v pondelok vo veľkonočnej oktáve, budú u nás sv. omše ako v nedeľu. Poobede sviatosť oltárna vyložená nebude.

Dnes, na Veľkonočnú nedeľu bude zbierka, tzv. Veľkonočná ofera, ktorej výťažok je určený na rekonštrukciu fasády nášho kostola.

Na budúcu nedeľu, v nedeľu Božieho milosrdenstva sme pozvaní na hodovú slávnosť k misijným sestrám Kráľovnej apoštolov. Program začína o 15,00 hod. korunkou k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasleduje svätá omša, ktorú bude celebrovať P. Johny Ambattu. Po sv. omši bude aj agapé.

Chceme pozvať ešte všetkých váhajúcich a premýšľajúcich prihlásiť sa na púť do Medžugorje v čase od 5. mája do 11. mája. Máme v zálohe druhý autobus, ktorý radi objednáme, ak sa dohlási ešte pár ľudí.

V mene verbistov Vám prajeme požehnané a Božou milosťou naplnené chvíle, v ktorých slávime dielo Božej lásky k nám.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop