Farské oznamy z 8.5.2022

  • Dnes je zbierka na diecézny seminár. Za Vaše milodary ďakujeme.
  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnes popoludnie. Za Vašu prítomnosť pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme. 
  • Dnes Vás pozývame stráviť večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Začíname o 18.00 hod. prednáškou, v ktorej nás sestry z Kongregácie Panny Márie útechy povzbudia v úteche, ktorú nachádzame v láskavom srdci Márie. Po nej pokračujeme pobožnosťou a sv. omšou. Po sv. omši bude adorácia s eucharistickým požehnaním.
  • V piatok na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie fatimskej Vás o 18:00 pozývame na fatimskú pobožnosť,

a potom po večernej svätej omši Vás pozývame na posledné, piate synodálne stretnutie, tentokrát budeme rozprávať o témach: „Rozhodovanie a rozlišovanie“ a „Formovanie v synodalite“. Na stretnutie je potrebné prísť pripravený, materiály nájdete v zadnej časti kostola, alebo na našej webovej ci facebookovej stránke. 

  • V rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže v Trenčíne sa v sobotu 14. mája uskutoční Popoludnie angažovanosti mladých v Nitre, ktoré bude spočívať v čistení hradného areálu. Zraz účastníkov bude o 14.00 hod. pred Diecéznym pastoračným centrom na Pribinovom námestí. Je potrebné priniesť si pracovné rukavice.
  • V sobotu 14. mája pozývame deti a ich rodičov na púť do Rajeckej Lesnej. Prihlásiť sa môžete u pátra Mateja, alebo v sakristii kostola. Odchod autobusu je naplánovaný o 7,30 hod. Predpokladaný návrat je v podvečerných hodinách. Poplatok je 11 eur
  • 15. mája o 16:30 nás Schola Cantorum pri kňazskom seminári v Nitre pozýva do Katedrály sv. Emeráma na ďakovný koncert.
  • Pozývame mladých mužov, ktorí uvažujú o duchovnom povolaní na víkendovú obnovu do Misijného domu v Bratislave, v dňoch od 20. do 22. mája 2022. Viac informácii na plagáte vzadu.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop