Farské oznamy z 22.5.2022

  • Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary ďakujeme.
  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme. 
  • Od piatku sa začíname modliť novénu k Duchu Svätému. Novéna začne každý deň pred svätou omšou o 18,45 hod.
  • Už dnes vám dávame do pozornosti vigíliu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, na ktorú prijal pozvanie aj pomocný otec biskup Peter Beňo. Vigília a slávnostná sv. omša sa uskutoční 4. júna (nie najbližšiu, ale tú ďalšiu sobotu). Veríme, že sa zúčastníme v čo najhojnejšom počte. Súčasťou programu bude aj zasvätenie sa Duchu Svätému. 
  • Srdečne pozývame mladých na Stretnutie mládeže T22, ktoré sa bude konať v dňoch 28. – 31. júla 2022 v Trenčíne. Svoj záujem potvrďte u pátra Mateja. Stretnutie je prípravou na budúcoročné celosvetové stretnutie mládeže v portugalskom Lisabone. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. 
  • Slobodných do 35 rokov pozývame na pravidelné stretnutia pod vedením saleziánskej spolupracovníčky Veroniky Géciovej. Náplňou spoločenstva je objaviť otcovské srdce Boha. Stretnutia prebiehajú každú nedeľu o 14,00 hod. v pastoračnom centre za kostolom.
  • V stredu 25.5. 2022 o 18. 30 hod. sa vo Františkánskom kostole uskutoční Te Deum nitrianskych univerzít. Po skončení sv. omše bude agapé v priestoroch Diecézneho pastoračného centra a hudobný program.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop