Farské oznamy 29.5.2022

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary ďakujeme.
  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • V sobotu o 9,00 hod. vás pozývame na fatimskú pobožnosť, po ktorej bude sv. omša ku Cti nepoškvrneného Srdca Panny Márie, obetovaná za vypočutie prosieb vyslovených v našom chráme a požehnanie pre dobrodincov.
  • Srdečne vás pozvať na vigíliu Slávnosti Zoslania Ducha Svätého, na ktorú prijal pozvanie aj pomocný otec biskup Peter Beňo. Vigília a slávnostná sv. omša sa uskutoční v sobotu 4. júna o 18,00 hod. Veríme, že sa zúčastníme v čo najhojnejšom počte. Súčasťou programu bude aj zasvätenie sa Duchu Svätému.
  •  V nedeľu na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého bude slávnostnú svätú omšu o 9:00 sláviť o. Martin Jarábek, programový riaditeľ Rádia Mária.
  • Po dvoch rokoch pandémie by naši mladí chceli vziať deti na letné tábory. Vzhľadom na rôzne okolnosti, by vás chceli poprosiť o pomoc pri úhrade nákladov zakúpením koláčika, či šálky výbornej kávy budúcu nedeľu po svätých omšiach o 9:00 a 10:30. Zároveň hľadáme aj zdravotníka, ktorý by mal chuť a možnosť ísť s nami na starší tábor, ktorý sa bude konať od 18 do 26. júla. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pátra Mateja.        
  • Dom pre seniorov v Misijnom dome hľadá upratovačku. V prípade záujmu kontaktujte pátra Kušníra.
  • Na nedeľnú slávnosť Zoslania Ducha Svätého sme pozvaní aj do Katedrálneho chrámu. Slávnostnú pontifikálnu svätú omšu o 9,00 celebruje J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Po svätej omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na verejnú poklonu. O 16.30 hod. bude spoločná modlitba svätého ruženca a o 17.00 hod. Eucharistické požehnanie a slávnostné vešpery.
  • Oznam z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda: Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  a v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium (bilingválne (nemecké) štúdium),  riaditeľ školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest . Prijímacie konanie (druhé kolo) na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 21. 6.  2022.   

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop