Farské oznamy z 5.6.

  • Na katolícke masmédiá sa v našom kostole, kaplnke sv. Alžbety a sv. Medarda dokopy vyzbieralo 400 eur. Za Vaše milodary ďakujeme.
  • Dnes výnimočne poobedná adorácia nebude, kvôli sobášu. Za Vaše pochopenie ďakujeme. 
  • V stredu Vás pozývame stráviť večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Začíname o 18.00 hod. prednáškou, ktorú budú viesť sestry z Kongregácie Kráľovnej apoštolov. Pokračujeme pobožnosťou a omšou s eucharistickým požehnaním. 
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do príprav slávenia Zoslania Ducha Svätého. Za vašu službu i účasť nech Vám dobrý Pán požehná.
  • Po dnešnej sv. omši (o 9,00 a 10,30) si môžete zakúpiť mafinku a kávu a tak podporiť našich mladých, ktorí organizujú tábory pre naše deti počas letných prázdnin. Vďaka vám za podporu a im za iniciatívu.      
  • Chceli by sme vás pozvať a poprosiť o účasť na jarnej brigáde, ktorá bude zároveň prípravou na dve púte, ktoré nás na Kalvárii čakajú v mesiaci jún. Poprosili by sme o pomoc pri hrabaní trávy a upratovaní okolia. Chlapi si môžu priniesť vyžínačku, príp. motorovú pílu. Stretneme sa v sobotu 11. júna po rannej sv. omši o 7,15 v pastoračnom centre. 
  • V nedeľu 12. júna bude počas sv. omše o 9,00 prijímanie nových členov do nášho laického združenia Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova. Členovia Misijnej rodiny sa zaväzujú k mesačným modlitebným stretnutiam v skupinke, dennej modlitbe za misie, štúdiu Božieho slova a šíreniu misijnej myšlienky. Viac o Misijnej rodine si môžete prečítať na našej farskej stránke. Ďalšie prijímanie laických spolupracovníkov, ktorí by mali záujem zložiť misijné prísľuby a takto sa formálne stať misijnými spolupracovníkmi, bude v misijnom mesiaci október. V prípade záujmu kontaktujte pátra Igora.
  • 18. júna v našej farnosti bude Deň rodiny a púť pre maďarsky hovoriacich veriacich. Viac informácií nájdete na plagátiku v zadnej časti kostola.

V nedeľu 26. júna 2022 bude u nás na Kalvárii diecézne stretnutie rodín. Ide o celodenné podujatie, ktoré je súčasťou svetového stretnutia rodín s pápežom v Ríme, na ktorom sa  rodiny stretnú so  svojimi biskupmi paralelne v diecézach celého sveta. Bohatý program pre deti nájdete na plagáte. Súčasťou rámcového programu je krížová cesta o 9,30; svätá omša na poľnom oltári o 11,00; korunka Božieho milosrdenstva o 15,30. Z tohto dôvodu v našom chráme bude v nedeľu 26. júna sv. omša iba o 7,00

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop