Farské oznamy 26.6.2022

Oznamy na nedeľu 26. júna 2022

  • Budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Dávame do pozornosti, že od 1. júla (teda od piatku) celé letné prázdniny bude obmedzená prevádzka kaplniek sv. Medarda a sv. Alžbety. Sv. omše budú bývať iba v nedele a na prikázané sviatky.
  • Chceme Vás poprosiť, aby ste si do diárov zaznačili pár dôležitých termínov:
  • Tohtoročná výročná púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude cez víkend 13.-14. augusta.
  • V sobotu 3. septembra 2022 bude požehnanie nášho obnoveného kostola spojené s Farským dňom.
  • Aj počas prázdnin budú bývať každú prvú sobotu fatimské pobožnosti a vždy 8. deň mesiaca Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly.
  • Od septembra začíname prípravu birmovancov. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke. Prihlásiť sa treba do polovice septembra.
  • Manželské páry sú v čase od 10. 7. – 16. 7. 2022 pozvané na stretnutie s názvom Kána pre manželov, ktoré sa uskutoční v Nitre. Stretnutie je pre tých, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku, rovnako i pre tých, ktorí sa pri budovaní vzťahov v manželstve stretávajú s ťažkosťami. Je to príležitosť oddýchnuť si od všednej rutiny a dovoliť Stvoriteľovi, aby „premenil vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny“. Deti majú špeciálny program. Viac na www.kanapremanzelov.sk.

Kalvárske hlasy