Farské oznamy z 3.7.2022

 • Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri organizovaní Púte rodín a Dňa rodiny. Nech Vám Boh vynahradí Vašu obetu a zahrnie Vás požehnaním.
 • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za Vaše milodary ďakujeme.
 • Budúci týždeň budú sv. omše z nášho kostola v priamom prenose na Rádiu Mária.
 • Biskupstvo Nitra nás pozýva na púť k sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostná sv. omša bude na Svätoplukovom námestí o 10,00 hod. Celebrantom bude košický arcibiskup – metropolita J. Ex. Mons. Bernard Bober.
 • V piatok o 18,00 hod. vás pozývame na pobožnosť Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly.
 • Na diecéznom stretnutí farských charít vzišla iniciatíva Prvopiatkových zbierok potravín a hygienických potrieb. Zámerom je vytvorenie systematickej pomoci podpory pre ľudí z Ukrajiny a núdznych ľudí v diecéze. Každý prvý piatok bude možnosť svoj dar odovzdať do truhlice pripravenej v prednej časti kostola.
 • Chceme Vás poprosiť, aby ste si do diárov zaznačili pár dôležitých termínov: 
 • Tohtoročná výročná púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude cez víkend 13.-14. augusta. 
 • V sobotu 3. septembra 2022 bude požehnanie nášho obnoveného kostola spojené s Farským dňom. 
 • Aj počas prázdnin budú bývať každú prvú sobotu fatimské pobožnosti a vždy 8. deň mesiaca Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly.
 • Od septembra začíname prípravu birmovancov. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke. Prihlásiť sa treba do polovice septembra.
 • Na konci augusta Vás pozývame na púť do Medžugorje. Odchod je 26. augusta vo večerných hodinách a príchod je 2. septembra v ranných hodinách. Bližšie informácie získate v sakristii u pána kostolníka Eugena.

Kalvárske hlasy