Farské oznamy 24. jún 2022

Oznamy na nedeľu 24. júla 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Ďakujeme našim eRkárom, animátorom a pátrovi Matejovi za zorganizovanie krásnych táborov pre mladšie i staršie deti. Nech Vám Boh odmení Vaše nasadenie a lásku, s ktorou ste sa delili s ostatnými.
  • Na poslednej lavici sú knihy Antona Laučeka, ktorý vo forme novely vypovedá o fragmentoch zo života významného slovenského jezuitu – misionára Vendelína Javorku, ktorý časť svojho života prežil v lágroch. Knihu si môžete vziať za symbolický príspevok.
  • V dňoch 13.-14. augusta naša Farnosť organizuje výročnú púť k Matke Božej. Chceme Vás poprosiť o spropagovanie púte napr. zdieľaním na sociálnych sieťach, prípadne roznesením plagátikov umiestnených v zadnej časti kostola do poštových schránok Vášho okolia. Ďakujeme za pomoc.

Pravidelné oznamy:

  • Od septembra začíname prípravu birmovancov. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke. Prihlásiť sa treba do polovice septembra.
  • Na konci augusta Vás pozývame na púť do Medžugorje. Odchod je 26. augusta vo večerných hodinách a príchod je 2. septembra v ranných hodinách. Bližšie informácie získate v sakristii u pána kostolníka Eugena.

Kalvárske hlasy