Farské oznamy 31.7.2022

Oznamy na nedeľu 31. júla 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • V sakristii kostola si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac september.
  • V sobotu Vás pozývame na fatimskú pobožnosť o 9,00 hod.
  • Budúcu nedeľu o 9,00 hod. privítame na sv. omši gajdošov zo Škótska, Macedónska, Chorvátska, Poľska a Slovenska. Sv. omšou ukončia trojdňový gajdošský festival „Zagajduj gajdoško!“, ktorého program si môžete pozrieť na nástenke v zadnej časti kostola.
  • V dňoch 13.-14. augusta 2022 naša farnosť organizuje výročnú púť k Matke Božej. Ak by niekto z Vás cítil pozvanie zapojiť sa do organizovania podujatia pri usmerňovaní dopravy a zabezpečovaní poriadku v kostole, prosím, kontaktujte pátra Igora alebo Mateja.

Bezprostredná príprava púte bude v piatok 12. augusta o 16,00 hod. za účelom stavania stanov. V sobotu ráno (13. augusta) o 7,30 hod. po spoločných raňajkách prichystáme liturgický priestor a zázemie pre pútnikov.

Počas púte všetci dobrovoľníci, miništranti a účinkujúci budú mať svoje zázemie i s občerstvením pripravené v Pastoračnom centre.

Pravidelné oznamy:

  • Od septembra začíname prípravu birmovancov. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke. Prihlásiť sa treba do polovice septembra.
  • Na konci augusta Vás pozývame na púť do Medžugorje. Odchod je 26. augusta vo večerných hodinách a príchod je 2. septembra v ranných hodinách. Bližšie informácie získate v sakristii u pána kostolníka Eugena.

Kalvárske hlasy