Príprava birmovancov na Kalvárii

Drahí birmovanci!

Tešíme sa, že máš záujem o prijatie sviatosti birmovania, teda sviatosti kresťanskej dospelosti. Dovoľ, aby sme Ti poskytli pár užitočných informácií:
Na birmovku v našej Farnosti sa môžu prihlásiť len mladí z nitrianskeho dekanátu (v inom prípade treba súhlas pána farára z dediny, v ktorej bývate). Prednostne je príprava určená mladým navštevujúcim náš kostol. 

Birmovanec: 
– musí byť prihlásený na náboženskú výchovu. 
– v šk. roku 2022/2023 musí byť žiakom 9. ročníka ZŠ (kvarta na osemročnom gymnáziu) a starší.
Birmovanci sa budú stretávať 2-krát mesačne v priestoroch Farského pastoračného centra v poobedných/podvečerných hodinách. Stretnutia sú záväzné a budú bývať v piatok. Budú začínať, alebo končiť sv. omšou v kostole (teda katechéza od 18,00 hod a omša o 19,00, pri posune času omša o 18,00 hod. a po nej katechéza).

Od birmovanca sa očakáva: 
– účasť aj na nedeľných sv. omšiach, 
– sv. spovediach, 
– veku primeraný záujem o skutočný kresťanský život 
– a zapojenie sa do života farnosti (dobrovoľnícke podujatia, stretká, akcie…). 

Verím, že príprava na prijatie sviatosti birmovania bude skvelou príležitosťou rásť v láske a viere na radosť rodičom, na slávu Bohu a svetu na osoh.

Kalvárske hlasy