Farské oznamy 14.-21. júla 2019


Nedeľa 14.07 7.00 9.00 10.30 15. nedeľa v období cez rok 14.30 eucharistická poklona: ruženec, 15.00-15.20 Korunka Božieho milosrdenstva,…tichá adorácia…17.30 vešpery a eucharist. požehnanie
Pondelok 15.07. 6.30 19.00 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Utorok 16.07. 6.30 19.00 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – spomienka
Streda 17.07. 6.30 19.00 Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov – slávnosť hlavní patróni diecézy (Sv. Andrej Svorad je patrón mesta)
Štvrtok 18.07. 6.30 19.00 Féria
Piatok  19.07. 6.30 19.00 Féria
Sobota 20.07. 6.30 19.00 Féria
Nedeľa 21.07. 7.00 9.00 10.30 16. nedeľa v období cez rok 14.30 eucharistická poklona: ruženec, 15.00-15.20 Korunka Božieho milosrdenstva,…tichá adorácia…17.30 vešpery a eucharist. požehnanie

Od 30.6 do 25. 7.  2019 prebieha 23. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT.  Cyklisti navštívia spolu viac ako 40 miest, aby mobilizovali komunity k dielu ochrany nenarodených detí. V našom meste sa s nimi môžeme stretnúť v utorok, 16. júla  o 13:00 pri lurdskej jaskynke v areáli nemocnice, kde sa zastavia na krátku modlitbu. Na výveske si môžete všimnúť podrobné informácie, ak by ste sa chceli pridať k cyklistom na nejakú časť cesty.

V stredu 17.07. o 18.00, teda pred večernou sv.omšou, bude adorácia komunity Cenacolo. Svätú omšu bude slúžiť otec Irenej Ciutti.

Skalka pri Trenčíne sa aj tohto roku pripravuje na Hlavnú púť k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutoční v dňoch 17., 20. a 21. júla 2019.

V nedeľu 21. júla 2019 pri slávnostnej sv. omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehná nový pútnický dom, vybudovať v uplynulom roku, aby v ňom pútnici mohli nájsť dôstojné podmienky na prijatie. Z tejto príležitosti bude na budúcu nedeľu zbierka na nový pútnicky dom na Skalke. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Pri príležitosti sviatku patrónov našej diecézy, napísal nám pár riadkov aj náš otec biskup Viliam:

Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra,

17. júl je deň, kedy v našej diecéze slávime sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom mesta Nitra. Keď na začiatku 18. storočia mesto nivočil mor a viac ako tretina obyvateľov zahynula, naši predkovia sa k nemu utiekali a prosili, aby orodoval u Všemohúceho Boha o milosrdenstvo.

V predvečer slávnosti prisľúbili pôst a v samotný deň slávnosti púť na Zobor, kde sa mali konať bohoslužby na jeho počesť. Za takmer tristo rokov sa na tento prísľub pozabudlo a púte na Zobor ustali. Aj keď sa zvlášť v posledných rokoch bohoslužby na Zobore tešili hojnejšej prítomnosti pútnikov, predsa by sme chceli oživiť aj starobylú tradíciu a obnoviť púť na Zobor, spojenú s duchovnou prípravou.

Chcem Vás teda drahí bratia a sestry pozvať k púti na Zobor, ktorá sa bude konať v stredu 17. júla. Spoločne sa zhromaždíme o 17:00 pri zimnom štadióne v parku na Sihoti a v procesii budeme putovať ku ruinám Zoborského kláštora, kde o 19:00 budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Andreja-Svorada.

Zároveň Vás chcem pozvať aj k tomu, aby sme deň pred púťou, alebo aspoň večer, prežili ako čas pôstu a pokánia. Spoločne ho môžeme obetovať za nové kňazské povolania, tak veľmi potrebné pre našu diecézu.

Využívam túto príležitosť drahí bratia a sestry, aby som Vám poprial na začiatku letných prázdnin, aj požehnaný čaj oddychu v Božej prítomnosti.

       Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup