Close

Som zamestnancec, za ktorého podáva daňové priznanie môj zamestnávateľ

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (do polovice februára) a oznámte mu, že máte v úmysle darovať 2% a teda potrebujete od neho potvrdenie o zaplatení dane za obdobie roka 2020

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu dane, ktoré nájdete na tejto stránke s predvyplnenými údajmi Občianskeho združenia Verbum.

3. Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie) doručte na príslušný Daňový úrad do konca apríla

V PRÍPADE, ŽE STE ZAMESTNANEC, KTORÝ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM, POSTUPUJTE PODĽA POSTUPU PRE SZČO

Som SZČO alebo zamestnanec, ktorý si podáva daňové priznanie sám

V časti daňového priznania, ktorá je určená na poukázanie 2% z dane uveďte údaje Občianskeho združenia VERBUM, ktoré spoločne s Farnosťou Nitra- Kalvária realizuje projekt Obnovy Kalvárie.

Názov: Občianske združenie VERBUM
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Kalvária 715/3, Nitra 94901
IČO: 37866982

Sme firma - právnická osoba

Väčšina firiem poukazuje 1 % z dane. Tie firmy, ktoré však v zdaňovacom období darovali neziskovkám finančné dary v hodnote minimálne 0,5 % sumy svojej dane, môžu teraz poukázať až 2 %. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. 1% alebo 2% z dane môžete teda poukázať jednej, dvom alebo aj trom neziskovým organizáciám. Tu však platí, že minimálna suma poukázaná pre neziskovú organizáciu musí byť minimálne 8 €.V časti daňového priznania, ktorá je určená na poukázanie podielu z dane uveďte údaje Občianskeho združenia VERBUM, ktoré spoločne s Farnosťou Nitra- Kalvária realizuje projekt Obnovy Kalvárie.

Názov: Občianske združenie VERBUM
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Kalvária 715/3, Nitra 94901
IČO: 37866982