Spoločenstvo mladých rodín

Od októbra v našej farnosti zakladáme spoločenstvo mladých rodín (do piatich rokov od uzavretia manželstva). Cieľom spoločenstva je navzájom sa povzbudzovať a formovať vo viere a oddanosti Bohu a krstným záväzkom.

Záujemcov prosím, aby sa prihlásili priamo P. Igorovi a P. Matejovi, alebo napíšte na farský mail.

Cieľ nášho spoločenstva by som najradšej vysvetlil na jednej skúsenosti s profesionálnou huslistkou. Patrí medzi európsku špičku. A keď som ju raz po večernej omši poprosil, aby mi ukázala husle, zdráhavo otvorila púzdro. Potom ako drevorubač som po nich siahol a ona odskočila. „Blázniš? Vieš, aké sú drahé?“

S drahými a vzácnymi vecami narábame šetrne. Zaslúžia si také zaobchádzanie. Aj manželstvo je veľmi vzácna vec. Je to prostriedok nášho posvätenia. Je to cesta do neba. Preto si zaslúži, aby sme k nemu aj tak pristupovali. Verím, že zdieľanie viery v spoločenstve, čas na modlitbách a diskusia na rôzne témy, nám pomôže rásť v manželských kompetenciách a napredovať v duchovnom živote.

Naše stretnutia by boli zhruba každé dva týždne. Na dni a hodine sa ešte priebežne dohodneme.

Kalvárske hlasy