Farský úrad

V úradných záležitostiach nás kontaktujte v úradných hodinách v kancelárii farského úradu.

V prípade potreby mimo úradných hodín nás kontaktujte emailom alebo telefonicky, aby sme si dohodli čas stretnutia v inom čase, ako sú úradné hodiny.

Úradné hodiny:

Pondelok: 15.30-17.00 (Okrem 3. pondelku v mesiaci, kedy sú úradné hodiny zrušené z dôvodu konania duchovných obnov v komunite)

Streda: 15.30-17.00

Piatok: 15.30-17.00

Kontakt:

Telefón: 0950 233 140 (iba volania, nie sms-správy)

Email: nitrakalvaria@svd.sk

Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici: 0903 809 624

Kalvárske hlasy