Predmanželská príprava

Termín sobáša je potrebné na farskom úrade nahlásiť aspoň 3 mesiace dopredu.

Pred nahlásením sobáša treba na farskom úrade predložiť:

Krstné listy ženícha a nevesty-nie staršie, ako 6 mesiacov (vydá im ho farský úrad v mieste ich krstu), a doklad o absolvovaní prípravy na manželstvo-na túto prípravu sa možno nahlásiť i na fare.

Až potom bude so snúbencami dohodnutý termín sobáša.

Následne si snúbenci na tunajšom matričnom úrade vybavia žiadosť o uzavretie manželstva, kde obaja predložia: svoje občianske preukazy, svoje rodné listy a nahlásia tam tiež údaje o svedkoch sobáša (mená a rodné čísla). Svedkovia majú byť dvaja a plnoletí.

Túto vyplnenú žiadosť, rodné listy a údaje o svedkoch potom snúbenci prinesú na farský úrad.

Termíny a čas stretnutia na vybavovanie potrebných dokumentov si dohodnite s kňazom dopredu telefonicky, aby ste predišli dlhšiemu čakaniu počas úradných hodín.

Príprava na manželstvo

Spoločná víkendová príprava snúbencov v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra) sa koná pod vedením kňazov a tiež manželov, ktorí sú pre túto službu pripravení nitrianskou diecézou. Táto príprava trvá dva dni (sobota a nedeľa), a to v nasledujúcich termínoch:

V roku 2020:

Najbližší kurz prípravy snúbencov na sviatosť manželstva víkendového formátu bude 24.1. – 26.1. 2020 vo farnosti Nitra – Horné mesto. (Viac info na:
https://nitra.hm.nrb.sk/sviatosti/ )

U nás na Kalvárii sa príprava na manželstvo uskutoční 4. – 5. apríl 2020 – predpokladaný počet prihlásených účastníkov na tento kurz je 30 párov.

Na túto prípravu prijímame prednostne tých snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v kostoloch nitrianskeho dekanátu a tiež v susediacich dekanátoch Lužianky, Močenok a Vráble.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v Nitre-viď nižšie

Je nanajvýš vhodné, aby sa príprava konala aspoň 6 týždňov pred plánovanou svadbou!

Zároveň prosíme snúbencov, aby sa pokúsili absolvovať predmanželskú prípravu podľa možnosti trochu v predstihu: Napr. v januári býva obvykle menej nahlásených párov (15-20 párov), a následne v marci sa kapacita veľmi rýchlo naplní.


Registrácia účastníkov prípravy je v sobotu od 8.30 hod.

Poplatok na osobu je 15,-€ (občerstvenie, režijné náklady…), platí sa pri registrácii.

V sobotu bude príprava v čase 9.00-12.00 a popoludní v čase 14.00-18.00 hod.

V nedeľu bude príprava v čase 13.00-17.00 hod.

Tento rámcový program prípravy bude niekoľko dní pred samotnou prípravou zverejnený tiež na tejto stránke farnosti v hlavnej sekcii „Nástenka“.

Účasť je povinná počas oboch dní.

Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy.

Na prípravu sa treba dopredu prihlásiť mailom na adrese farnosti „nitrakalvaria@svd.sk“. Je treba nahlásiť:

– meno a priezvisko oboch snúbencov (meno a priezvisko je treba uviesť s dĺžňami a mäkčeňmi!),

– dátum ich narodenia (pre rýchle vypísanie tohto dátumu do potvrdenia o absolvovaní kurzu)

– tiež telefónne číslo jedného z nich.

Prosíme účastníkov prípravy, aby si priniesli pero na písanie.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v našom Exercičnom dome v Nitre na Kalvárii (s možnosťou ubytovania a s vlastným časovým rozvrhom) organizuje páter Ján Štefanec SVD. Termíny príprav nájdete na linku: https://www.verbisti.sk/exercicny-dom-centrum-spirituality/

Pozri tiež: príprava na manželstvo v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre na http://www.upcnitra.sk/. (Sekcia: Aktivity / Ars Amandi…)

a v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej Doline v Bratislave: https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/

Zamyslenia na Rok Božieho Slova

Najnovšie zamyslenie

ZAMYSLENIA NA ROK BOŽIEHO SLOVA (27.1.)