Pastorácia chorých

Do našej farnosti spadá Fakultná nemocnica v Nitre

Nemocničný kaplán: P. Peter Vagaš SVD, P. Pavel Kobliha SVD

Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624

Chorých spovedáme v prvopiatkovom týždni, nahlásiť ich môžete na farskom úrade alebo v sakristii osobne, telefonicky alebo emailom.

Kaplnka sv. Alžbety – Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:
Utorok 12:00
Štvrtok 15:30
Sobota, nedeľa a prikázaný sviatok počas štátnych sviatkov 10.30

Kaplnka sv. Medarda – poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:
Pondelok, streda a piatok o 12.00
Nedeľa o 20.00

V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

Kalvárske hlasy