eKostol

17. januára 2021

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Prosíme Vás o modlitbu za Martina Viskupa, ktorý nás nečakane opustil.Nech mu Pán Boh odpustí jeho hriechy a privedie ho do života večného.Amen.Smútiaca rodina.Pán Boh zaplať!

17. januára 2021

Ďakujeme za uzdravenie nášho otca a za všetky milosti, ktoré sa nám dostali.
rodina Valentová

14. januára 2021

Odporúčame Ti Bože duše všetkých zosnulých, ktorých si tento týždeň povolal do slávy neba.

14. januára 2021

Prosíme o modlitby za zdravie nášho dedka Juraja, ktorý sa už vrátil z nemocnice, kde bol hospitalizovaný pre covid. Prosíme o vrátenie jeho fyzickej a duchovnej sily, zdravie a úplné vyliečenie z ťažkého priebehu choroby. Ďakujeme. Ostávame v modlitbách spolu s Vami +.

10. januára 2021

Pochvaleny bud Pan Ježiš Kristus.. Prosíme o modlitbu za zdravie našich rodičov i zdravie celej rodiny, i za všetkých chorých a trpiacich a silu všetkým, ktorí sa o nich staraju.

Kalvárske hlasy

Partneri Obnovy Kalvárie