Pútnické miesto

Na nitrianskej Kalvárii sú počas celého roka vítaní pútnici zo širokého okolia, zo slovenských i maďarských farností. V kostole i v areáli Misijného domu im poslúži kňaz ako sprievodca, je možné sa tu vyspovedať a sláviť svätú omšu. Okrem modlitby posvätného ruženca je tu tiež príležitosť ku krátkej adorácii po sv.omši. Sú pripravené tematické adorácie s modlitbami napr. za rodiny, za kňazské povolania.., doplnené textami známych náboženských piesní. Texty modlitieb a piesní sú premietané projektorom na stenu vpravo od presbytéria – podľa požiadavky v slovenskom alebo v maďarskom jazyku.

V prípade nepriaznivého počasia sa možno pomodliť krížovú cestu v kostole a texty sprievodnej piesne sa opäť premietajú na stenu, čo uľahčuje spoločný spev. Pri modlitbe krížovej cesty vonku v areáli Kalvárie vhodne poslúži malý prenosný reproduktor, ktorý na požiadanie zapožičiamepútnikom.

Pod kostolom je prístupná krypta s hrobom Mons. arcibiskupa Jána Bukovského SVD.

V Misijnom dome je otvorené kníhkupectvo Verbum, kde sa možno zapísať  za člena Misijného omšového spolku a tiež Misijné múzeum s exponátmi z celého sveta.

Približný čas a ostatné podrobnosti návštevy sa dopredu dohodnú zo správcom farnosti.

Kalvárske hlasy